Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

NextGenerationEU: Νέοι κανόνες για διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη και τις κοινωνικές δαπάνες

Νέοι κανόνες για τη διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη, καθώς και τις κοινωνικές δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) έχουν τεθεί σε ισχύ. Οι κανόνες καθορίζουν κοινούς δείκτες, βάσει των οποίων τα κράτη θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ένας νέος πίνακας αποτελεσμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του έτους, για τη διαφανή καταγραφή της προόδου της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

logo_of_the_european_commission_el.svg_0_1.png
© EU
Νέοι κανόνες για τη διαφανή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη, καθώς και τις κοινωνικές δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) έχουν τεθεί σε ισχύ. Οι κανόνες καθορίζουν κοινούς δείκτες, βάσει των οποίων τα κράτη θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ένας νέος πίνακας αποτελεσμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του έτους, για τη διαφανή καταγραφή της προόδου της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν επίσης τη μεθοδολογία του τρόπου υποβολής εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες των κρατών μελών για τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η υποβολή στοιχείων θα καλύπτει ιδίως τα μέτρα πολιτικής που σχετίζονται με την απασχόληση, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τη φροντίδα των παιδιών, την υγεία, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις κοινωνικές πολιτικές. Όλα τα κοινωνικά μέτρα που εστιάζουν στα παιδιά και τους νέους και/ή στην ισότητα των φύλων θα φέρουν ειδική επισήμανση στον πίνακα αποτελεσμάτων. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές καταρτίστηκαν σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τις ειδικές ανά χώρα επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, επισκεφθείτε τον νέο ιστότοπο του RRF. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα