Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. EUR επιπλέον για να στηρίξει την ανάκαμψη της Ευρώπης

H πρώτη κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων του 2022 ήταν μία ακόμη επιτυχία:

logo

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε χθες επιπλέον κεφάλαια ύψους 5 δισ. EUR στο πλαίσιο του NextGenerationEU εξ ονόματος της ΕΕ. Με ημερομηνία λήξης στις 6 Ιουλίου 2051, το 30ετές ομόλογο —που έλαβε τη μορφή αύξησης σε υφιστάμενο ομόλογο της ΕΕ— ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση που συγκεντρώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος σε 78,5 δισ. EUR. Η επιτυχής τοποθέτηση της Επιτροπής θα βοηθήσει να διατηρηθεί η δυναμική της ανάκαμψης της Ευρώπης από την πανδημία COVID-19.

Το ομόλογο υπερκαλύφθηκε σχεδόν 13 φορές, επιτυγχάνοντας συνολικό βιβλίο προσφορών 64,1 δισ. EUR. Αυτή η έντονη ζήτηση επέτρεψε στην Επιτροπή να τοποθετήσει το ομόλογο με πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, γεγονός που μαρτυρεί τη μεγάλη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πρόγραμμα NextGenerationEU.

Η Επιτροπή συμπλήρωσε την έκδοση αυτή με ένα επιπλέον πενταετές ομόλογο ύψους 2,2 δισ. EUR για τη χρηματοδότηση δανείων αντιστήριξης προς την Πορτογαλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ).

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε χθες: «Η σημερινή συμφωνία αντικατοπτρίζει τη νέα ισχύ της ΕΕ ως εκδότη. Εκτελέσαμε συναλλαγή αναφοράς με ευνοϊκούς όρους, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αμβλύνουν τις συνέπειες της πανδημίας και να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους πάνω σε περισσότερο ψηφιακά και πιο βιώσιμα θεμέλια.»

Χρησιμοποιώντας κονδύλια που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του NextGenerationEU, η Επιτροπή κατέβαλε πληρωμές ύψους 67 δισ. EUR περίπου στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε ορισμένα κράτη μέλη. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, 7 και πλέον δισ. EUR έχουν διατεθεί περαιτέρω για τη στήριξη άλλων προγραμμάτων της ΕΕ που είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή πορεία της Ευρώπης προς την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Η χθεσινή συμφωνία είναι η έκτη κοινοπρακτική συναλλαγή που εκτελεί η Επιτροπή στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Αν συνυπολογιστούν τα 2,5 δισ. EUR που συγκεντρώθηκαν για το πρόγραμμα μέσω δημοπρασίας ομολόγων τον Ιανουάριο, η Επιτροπή, με τη συμφωνία αυτή, φθάνει τα 7,5 δισ. EUR, ενώ ο συνολικός στόχος χρηματοδότησης για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανέρχεται σε 50 δισ. EUR.

Όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμά της εκδόσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Επιτροπή προτίθεται να εκτελέσει άλλες τέσσερις κοινοπρακτικές συναλλαγές μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2022. Οι κοινοπρακτικές συναλλαγές θα συμπληρωθούν από περαιτέρω μηνιαίες δημοπρασίες ομολόγων της ΕΕ. Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση θα συνεχίσει επίσης να συγκεντρώνεται με δύο δημοπρασίες της ΕΕ ανά μήνα, παρέχοντας στην Επιτροπή πρόσθετη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών της σε πληρωμές.

Ιστορικό

Το NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο που προσφέρει 800 και πλέον δισ. EUR για τη στήριξη της ανάκαμψης της Ευρώπης από την πανδημία του κορονοϊού και για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Επιτροπή θα δανειστεί περίπου 800 δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές στις κεφαλαιαγορές έως το τέλος του 2026. Από το σύνολο αυτό, 723,8 δισ. EUR θα διατεθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επιπλέον 83,1 δισ. EUR θα στηρίξουν βασικά προγράμματα της ΕΕ.

Για να συγκεντρώσει την αναγκαία χρηματοδότηση υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες της αγοράς, η Επιτροπή εφαρμόζει διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει τη χρήση διαφορετικών τεχνικών χρηματοδότησης με μια ανοικτή και διαφανή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τούτο διευκολύνει την απορρόφηση του προγράμματος χρηματοδότησης από την αγορά, ενώ παράλληλα παρέχει στην Επιτροπή την ικανότητα να αντιδρά γρήγορα σε κάθε αναταραχή της αγοράς.

Τεχνικό τμήμα

1η κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων NextGenerationEU για το 2022

Το 30ετές ομόλογο φέρει τοκομερίδιο 0,7 % και είχε απόδοση με διακράτηση έως τη λήξη 1,021 %, παρέχοντας περιθώριο 29 μονάδων βάσης σε σχέση με τις μέσες πράξεις ανταλλαγής, που ισοδυναμεί με 61,5 μονάδες βάσης πάνω από το 30ετές Bund που λήγει τον Αύγουστο του 2050 και με -10,6 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 30ετές OAT που λήγει τον Μάιο του 2050.

Το τελικό βιβλίο προσφορών ήταν 64,1 δισ. EUR, γεγονός που σημαίνει ότι η έκδοση του ομολόγου υπερκαλύφθηκε 13 σχεδόν φορές.

Ομόλογο ΕΜΧΣ

Το 5ετές ομόλογο φέρει τοκομερίδιο 0,25 % και είχε απόδοση με διακράτηση έως τη λήξη 0,31 %, παρέχοντας περιθώριο -23 μονάδων βάσης σε σχέση με τις μέσες πράξεις ανταλλαγής, που ισοδυναμεί με 32,5 μονάδες βάσης πάνω από το 5ετές Bund που λήγει τον Οκτώβριο του 2026 και με 16,0 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 5ετές OAT που λήγει τον Μάιο του 2026.

Το τελικό βιβλίο προσφορών ήταν 19,2 δισ. EUR, γεγονός που σημαίνει ότι η έκδοση του ομολόγου υπερκαλύφθηκε 8 και πλέον φορές.

Συνηγούμενες της συναλλαγής αυτής ήταν οι Citi, J.P. Morgan, Nordea, Société Générale and UniCredit.

 

Προφίλ επενδυτών *

1η κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων NextGenerationEU για το 2022

Γεωγραφική κατανομή:

 

% επί συνόλου

Γερμανία

31 %

Γαλλία

7 %

Ηνωμένο Βασίλειο

13 %

Ελβετία

4 %

Μπενελούξ

10 %

Σκανδιναβικές χώρες

13 %

Ιταλία

7 %

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες

13 %

Υπόλοιπος κόσμος

2 %

ΣΥΝΟΛΟ

100 %

Ανά κατηγορία επενδυτή:

 

% επί συνόλου

Κεντρικές Τράπεζες / Επίσημοι Οργανισμοί

30 %

Διαχειριστές κεφαλαίων

29 %

Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία

13 %

Τμήματα διαχείρισης διαθεσίμων τραπεζών

22 %

Τράπεζες

4 %

Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων

2 %

 

100 %

 

Ομόλογο ΕΜΧΣ

Γεωγραφική κατανομή:

 

% επί συνόλου

Γερμανία

7 %

Γαλλία

5 %

Ηνωμένο Βασίλειο

5 %

Ελβετία

22 %

Μπενελούξ

5 %

Σκανδιναβικές χώρες

13 %

Ιταλία

3 %

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες

4 %

Ασία

30 %

Υπόλοιπος κόσμος

6 %

 

100 %

Ανά κατηγορία επενδυτή:

 

% επί συνόλου

Κεντρικές Τράπεζες / Επίσημοι Οργανισμοί

66 %

Διαχειριστές κεφαλαίων

19 %

Τμήματα διαχείρισης διαθεσίμων τραπεζών

11 %

Τράπεζες

3 %

Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων

1 %

 

100 %

 

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου για το σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ Ιανουάριος-Ιούνιος 2022

Ε & Α - Διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης

Σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ Ιανουάριος-Ιούνιος 2022

Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα