Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης

generation

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για ποσό ύψους 3,6 δισ. ευρώ —1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια— στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του βασικού εργαλείου του NextGenerationEU.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής βάσει της επίτευξης των 28 οροσήμων και στόχων που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για τη δεύτερη δόση. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να καταστεί κατάλληλη για υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περιλαμβάνουν επίσης την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού τομέα για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, το άνοιγμα της αγοράς των δημόσιων λεωφορειακών συγκοινωνιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την προώθηση ενός οικολογικότερου στόλου λεωφορείων. Άλλες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη διασύνδεση των τερματικών πληρωμών με τη φορολογική διοίκηση, την παροχή κινήτρων για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και των εξαγωγών των μικρών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών, τη δημιουργία νέων ευκαιριών χρηματοδότησης για έρευνα και την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γεωργίας.

Μαζί με το αίτημά τους, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν λεπτομερή και πλήρη στοιχεία που καταδεικνύουν την εκπλήρωση των 28 οροσήμων και στόχων. Όπως απαιτείται από τον κανονισμό ΜΑΑ, η Ελλάδα επιβεβαίωσε επίσης ότι τα μέτρα που σχετίζονται με ορόσημα και στόχους που είχαν εκπληρωθεί ικανοποιητικά στο παρελθόν δεν έχουν αναιρεθεί. Η Επιτροπή αξιολόγησε ενδελεχώς τις πληροφορίες αυτές προτού παρουσιάσει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της ως προς το αίτημα πληρωμής.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα υποστηριχθεί με 17,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια, εκ των οποίων 4 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκαν στην Ελλάδα ως προχρηματοδότηση στις 9 Αυγούστου 2021. Ένα πρώτο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2022, και συνακόλουθα εκταμιεύτηκαν 3,6 δισ. ευρώ στις 8 Απριλίου 2022.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την υλοποίηση από τα κράτη μέλη των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Επόμενα στάδια

Η Επιτροπή έχει πλέον αποστείλει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της σχετικά με την εκπλήρωση, από την Ελλάδα, των οροσήμων και στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), ζητώντας τη γνώμη της. Η γνώμη της ΟΔΕ, η οποία πρόκειται να εκδοθεί το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής. Μετά τη γνωμοδότηση της ΟΔΕ, η Επιτροπή θα εκδώσει τελική απόφαση σχετικά με την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, μέσω επιτροπής επιτροπολογίας. Η εκταμίευση προς την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της έκδοσης της απόφασης από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω αιτήματα πληρωμής από την Ελλάδα βάσει της εκπλήρωσης των οροσήμων και στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου και αντικατοπτρίζουν την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Τα ποσά που εκταμιεύονται στα κράτη μέλη δημοσιεύονται στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, ο οποίος δείχνει την πρόοδο της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Δηλώσεις των μελών της Επιτροπής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα σήμερα. Η χώρα έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εφαρμογή του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης ώστε να λάβει δεύτερη πληρωμή στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Μόλις δοθεί το πράσινο φως από τα κράτη μέλη, η Ελλάδα θα λάβει 3,6 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα προωθεί φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι σιδηροδρομικές υποδομές, οι δημόσιες μεταφορές και η ψηφιοποίηση των ΜΜΕ. Η Ελλάδα ενθαρρύνει επίσης νέες επενδύσεις στον τουρισμό, τη μεταποίηση και τη γεωργία. Είναι σημαντικό το ότι έχει επίσης εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελλάδα! Η πορεία προς την ανάκαμψη συνεχίζεται και η Επιτροπή στέκεται στο πλευρό σας.»

Για περισσότερες πληροφορίες

Προκαταρκτική αξιολόγηση

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το αίτημα εκταμίευσης της Ελλάδας στο πλαίσιο του NextGenerationEU

Δελτίο Τύπου: Προχρηματοδοτήσεις ύψους 4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας ύψους 30,5 δισ. ευρώ

Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου

Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ιστότοπος «Η ΕΕ ως δανειολήπτης»

Quote(s)

Εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα σήμερα. Η χώρα έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εφαρμογή του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης ώστε να λάβει δεύτερη πληρωμή στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Μόλις δοθεί το πράσινο φως από τα κράτη μέλη, η Ελλάδα θα λάβει 3,56 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα προωθεί φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι σιδηροδρομικές υποδομές, οι δημόσιες μεταφορές και η ψηφιοποίηση των ΜΜΕ. Η Ελλάδα ενθαρρύνει επίσης νέες επενδύσεις στον τουρισμό, τη μεταποίηση και τη γεωργία. Είναι σημαντικό το ότι έχει επίσης εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελλάδα! Η πορεία προς την ανάκαμψη συνεχίζεται και η Επιτροπή στέκεται στο πλευρό σας.

Πρόεδρος, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - 25/11/2022

 

Η σημερινή θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του δεύτερου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας. Τα 28 ορόσημα και στόχοι που συνδέονται με το εν λόγω αίτημα πληρωμής περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αναδιοργάνωση του τομέα των σιδηροδρόμων και των δημόσιων λεωφορείων και τη δρομολόγηση ενός καθεστώτος στήριξης για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, θα μπορέσουμε να καταβάλουμε ποσό ύψους 3.6 δισ. ευρώ. Παρά την δύσκολη περίοδο που διανύει σήμερα η ευρωπαϊκή οικονομία, η ανάκαμψη και ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας συνεχίζονται. Η Επιτροπή θα στηρίξει την Ελλάδα σε κάθε βήμα της πορείας για τη διασφάλιση της επιτυχίας του σχεδίου της NextGenerationEU.

κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας - 25/11/2022

 

Ένα ακόμη βήμα προόδου για την Ελλάδα δεδομένου ότι επιτυγχάνει τα επόμενα 28 ορόσημα και στόχους που καθορίζονται στο οικείο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας — συγχαρητήρια. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ευρώπη καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητάς της, η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να εκσυγχρονίσει τους σιδηροδρόμους της και να να βελτιώσει οικολογικά τον στόλο των δημόσιων λεωφορείων της. Έχει επίσης δημιουργήσει ένα σύστημα αδειοδότησης για υπεράκτια αιολικά πάρκα και έχει δρομολογήσει πρόγραμμα για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν υποβαθμιστεί λόγω της χρήσης λιγνίτη. Η Ελλάδα προωθεί την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων στηρίζοντας την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού και βοηθώντας τις μικρότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν έξυπνες τεχνολογίες. Επιπλέον, η Ελλάδα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γεωργίας, καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών σε ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα. Μόλις εξεταστεί και εγκριθεί από τα κράτη μέλη η αξιολόγηση της Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 3,6 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια ως συμβολή στην αναδιαμόρφωση της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων - 25/11/2022

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα