Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

«Νέοι παρατηρητές» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»: Επελέγησαν οι πρώτοι 51 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες

Horizon Europe Young Observer

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τους πρώτους 51 φοιτητές και φοιτήτριες που επελέγησαν ως Νέοι Παρατηρητές βάσει αξιολογήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια όλης της Ευρώπης έλαβαν μέρος στην πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογούνται με αξιόπιστο και αμερόληπτο τρόπο προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα.

Η μοναδική αυτή ευκαιρία προσφέρεται στο πλαίσιο των προκηρύξεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη νεολαία, οι οποίες δημοσιεύτηκαν την 1η Απριλίου 2022. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η οποία έχει στόχο να βοηθήσει τους νέους να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν ώθηση στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τα εξαιρετικά θετικά σχόλια που λάβαμε από φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν να γίνουν Νέοι Παρατηρητές στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους στην έρευνα και την καινοτομία επενδύοντας στο μέλλον τους και να δουν ιδίοις όμμασι πώς λειτουργούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Θα ήθελα να ενθαρρύνω περισσότερες μεταπτυχιακές φοιτήτριες και φοιτητές να υποβάλουν αίτηση και να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία».

Ως Παρατηρητές, οι νέοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν πολύτιμες δεξιότητες μέσω της κατάρτισης που λαμβάνουν αλλά και της εμπειρίας της συμμετοχής τους, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν αργότερα στη σταδιοδρομία τους, π.χ. ως εμπειρογνώμονες και αξιολογητές έρευνας και καινοτομίας, ερευνητές και ερευνήτριες, φορείς καινοτομίας, επιχειρηματίες και ενεργοί πολίτες.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση φοιτητές και φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμενου σε πανεπιστήμια των κρατών μελών της ΕΕ. Ιδιαίτερα παροτρύνονται να υποβάλουν αίτηση οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλονται, με πολύμορφες καταβολές ή που ανήκουν σε ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες. 

Οι αξιολογήσεις καλύπτουν πολλά θέματα, όπως ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, η βελτίωση της ζωής των μεταναστών στην Ευρώπη και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Οι καλυπτόμενοι τομείς συνδέονται με σημαντικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ψηφιακή δεκαετία, και οι αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Έχουν επιλεγεί 51 Νέοι Παρατηρητές (59 % γυναίκες, 41 % άνδρες) στο πλαίσιο δώδεκα αξιολογήσεων εντός του 2022 . Οι Νέοι Παρατηρητές σπουδάζουν σε 47 διαφορετικά πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Δανία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Τσεχία, Κροατία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα).

Αιτήσεις για τους Νέους Παρατηρητές μπορούν να υποβληθούν ως τις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ιστότοπος της πρωτοβουλίας Νέοι Παρατηρητές
  • Έτος της Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας,Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα