Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Νέο θεματολόγιο για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the EC, Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the EC, and Jutta Urpilainen, European Commissioner, on the EU's partnership with Latin…

Χθες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία καθορίζεται ένα νέο θεματολόγιο όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Το εν λόγω θεματολόγιο προτείνει μια ισχυρότερη και εκσυγχρονισμένη στρατηγική εταιρική σχέση, μέσω της ενισχυμένης πολιτικής δέσμευσης, της τόνωσης του εμπορίου και των επενδύσεων και της οικοδόμησης πιο βιώσιμων, δίκαιων και διασυνδεδεμένων κοινωνιών μέσω των επενδύσεων της Global Gateway.

Η πρόεδρος, κ. Όυρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα [σ.σ. χθες], η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΛΑΚ είναι σημαντικότερη από ποτέ. Είμαστε βασικοί σύμμαχοι στην ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης, στην από κοινού υπεράσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Έχουμε επίσης συμφέρον στο να ενισχύσουμε την πολιτική μας εταιρική σχέση και δέσμευση, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουμε έναν χωρίς αποκλεισμούς, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Global Gateway θα τονώσει επίσης τις επενδύσεις και τη στενότερη συνεργασία.»

Η ανακοίνωση, η οποία δρομολογήθηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-CELAC που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Ιουλίου, αποσκοπεί στην αναπροσαρμογή και στην ανανέωση των διπεριφερειακών σχέσεων. Διατυπώνει, δε, σειρά προτάσεων σε βασικούς τομείς:

  • μια ανανεωμένη πολιτική εταιρική σχέση·
  • την ενίσχυση ενός κοινού εμπορικού θεματολογίου·
  • την ανάπτυξη επενδυτικής στρατηγικής της Global Gateway για την επιτάχυνση της δίκαιης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων·
  • τη συνένωση δυνάμεων για τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια των πολιτών και την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος·
  • τη συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής βοήθειας·
  • την οικοδόμηση μιας δυναμικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των λαών.

Βασικές προτάσεις

Πολιτική εταιρική σχέση: Η ανακοίνωση καλεί για μια ανανεωμένη πολιτική δέσμευση, στο πλαίσιο μιας ευέλικτης και πολυεπίπεδης προσέγγισης: μεταξύ των δυο περιφερειών, μεταξύ μεμονωμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, σε επίπεδο υπο-περιφερειών και σε πολυμερή φόρουμ.

Σε διπεριφερειακό επίπεδο, προτείνει να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), με τακτικότερες συνόδους κορυφής και μόνιμο συντονιστικό μηχανισμό.

Σε υποπεριφερειακό επίπεδο, η Καραϊβική χρήζει αυξημένης πολιτικής προσοχής, συγκεκριμένα μέσω της οριστικοποίησης της συμφωνίας που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού, πέραν της συνεργασίας με άλλες υποπεριφερειακές ομάδες, όπως η Mercosur, το Σύστημα Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA), η Κοινότητα των Άνδεων ή η Συμμαχία του Ειρηνικού.

Στο επίπεδο των διμερών σχέσεων, άλλες προτεραιότητες είναι η επανέναρξη των συνόδων κορυφής με στρατηγικούς εταίρους, ήτοι με τη Βραζιλία και το Μεξικό, καθώς και η θέσπιση μηχανισμών πολιτικού διαλόγου με ορισμένες χώρες που δεν διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς επί του παρόντος. Η ανακοίνωση προτείνει επίσης αυξημένη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο για την από κοινού αντιμετώπιση περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων σύμφωνα με τις κοινές αξίες, τα συμφέροντα και τους στόχους μας. Αμφότερες οι περιφέρειες έχουν συμφέρον να συνεργαστούν για τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής, ιδίως των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών, και για την επεξεργασία ενός νέου παγκόσμιου συμφώνου χρηματοδότησης.

Εμπόριο: Οι διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη για στρατηγικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης και στις δύο περιοχές, καθώς και καταλύτες για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Χάρη στις εν λόγω συμφωνίες, το αμφίδρομο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 40 % από το 2018 έως το 2022, με διμερές εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες που ανέρχεται σε συνολικό ύψος €369 δισεκ. το 2022.

Καταβάλλονται προσπάθειες για την υπογραφή και την κύρωση της εκσυγχρονισμένης συμφωνίας με τη Χιλή και για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με το Μεξικό, καθώς και για τη σύναψη της συμφωνίας με τη Mercosur. Μόλις κυρωθούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οι εμπορικές συμφωνίες με την Κεντρική Αμερική και την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης των διατάξεων περί βιωσιμότητας των συμφωνιών. Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΛΑΚ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, καθώς και η ενίσχυση των παγκόσμιων προσπαθειών μας για τη διαφοροποίηση των πηγών πρώτων υλών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, θα ωφελήσει αμφότερες τις περιοχές αυτές. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους της ΛΑΚ για να συμβάλει στη δημιουργία των συνθηκών για βιώσιμες επενδύσεις, μεταξύ άλλων με την από κοινού αντιμετώπιση του αντικτύπου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη στήριξη ανοικτών, σταθερών και προβλέψιμων νομικών πλαισίων.

Global Gateway: Μέσω της επενδυτικής στρατηγικής της Global Gateway, η ΕΕ μπορεί να μοχλεύσει ποιοτικές επενδύσεις για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών των περιφερειών σε υποδομές, δημιουργώντας παράλληλα τοπική προστιθέμενη αξία και προωθώντας την μεγέθυνση, τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Εκτός από τις επενδύσεις σε υλικές υποδομές, η Global Gateway στηρίζει την ανθρώπινη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της χειραφέτησης των νέων και των γυναικών, ενισχύοντας την καινοτομία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, καθώς και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον.

Το επενδυτικό θεματολόγιο ΕΕ-ΛΑΚ της Global Gateway (GGIA) αποτελεί πολιτική δέσμευση για συνεργασία, δεδομένου ότι εντοπίζει δίκαιες πράσινες και ψηφιακές επενδυτικές ευκαιρίες στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, οι οποίες θα επωφεληθούν από το ανοικτό περιβάλλον που δημιουργείται από τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες και θα συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού θεματολογίου, το οποίο θα είναι βασικό παραδοτέο της συνόδου ΕΕ-CELAC, θα κινητοποιηθούν επενδύσεις, μεταξύ άλλων, για την ανανεώσιμη ενέργεια και το πράσινο υδρογόνο, τις κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τα έργα υποδομών μεταφορών, την 5G και τη συνδεσιμότητα τελευταίου χιλιομέτρου, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, την παραγωγή προϊόντων υγείας, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες και τη βιώσιμη χρηματοδότηση. 

Πράσινη μετάβαση: υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής για κλιματικά ουδέτερες, καθαρές και θετικές για τη φύση οικονομίες. Η περιοχή διαθέτει μοναδικό δυναμικό όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τους φυσικούς πόρους, τις βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη γεωργική παραγωγή και τις κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες. Αμφότερες οι πλευρές, έχουμε δεσμευθεί για την προστασία της βιοποικιλότητας, την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών, την προώθηση πιο κυκλικών οικονομιών, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και των υδάτων, την αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων και την αντιμετώπιση της ρύπανσης, καθώς και την επιδίωξη κλιματικά ουδέτερων, καθαρών και ευνοϊκών για τη φύση οικονομιών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ανακοίνωση ζητεί την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης για την πράσινη μετάβαση, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου, της ενίσχυσης των κανονιστικών πλαισίων και των επενδύσεων στο πλαίσιο της Global Gateway.

Ψηφιακές τεχνολογίες: η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έχουν κοινό συμφέρον να εφαρμόσουν ψηφιακές πολιτικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν ένα ανθρωποκεντρικό, βιώσιμο ψηφιακό μέλλον που θα προσφέρει μεγαλύτερη ευημερία. Η ψηφιακή συμμαχία ΕΕ-ΛΑΚ δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του 2023 με τη φιλοδοξία να ενώσει τις δυνάμεις της για έναν χωρίς αποκλεισμούς και ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό και στις δύο περιφέρειες και να αναπτύξει διπεριφερειακό διάλογο και συνεργασία σε όλο το φάσμα των ψηφιακών ζητημάτων. Και οι δύο περιφέρειες μπορούν να επωφεληθούν από την περαιτέρω συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων όπως η συνδεσιμότητα, ο ρυθμιστικός διάλογος, οι ελεύθερες και ασφαλείς ροές δεδομένων και ο χώρος.

Βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση για την ανθρώπινη ανάπτυξη: Η ανακοίνωση διατυπώνει προτάσεις για την εντατικοποίηση των κοινών προσπαθειών για μια ισχυρή και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη που προωθεί την ισότητα και την κοινωνική ένταξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τους νέους. Ζητεί αυξημένη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία, αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και επεκτείνοντας τις κοινές εργασίες για την υγειονομική ασφάλεια, καθώς και για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Ασφάλεια των πολιτών, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου: η ανακοίνωση προτείνει την εδραίωση και την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που θέτει το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων. Τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων, και συνηγορεί υπέρ της πιο ενισχυμένης προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων. Η ανακοίνωση προτείνει επίσης κοινές προσπάθειες για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

Μια δυναμική εταιρική σχέση μεταξύ των λαών: Οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης. Η συνεργασία με τους νέους στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική θα αυξηθεί μέσω πρωτοβουλιών όπως τα συμβούλια συγκέντρωσης νέων σε επίπεδο χώρας. Η ανακοίνωση προτείνει την εντατικοποίηση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας, για παράδειγμα με βασικά προγράμματα ανταλλαγών, όπως το Erasmus +, την προώθηση της κυκλικής κινητικότητας με βάση τη Δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες και τα ταλέντα, ενθαρρύνοντας τα διαπολιτισμικά δίκτυα και κοινές πρωτοβουλίες, όπως η πρώτη συμμετοχή της ΕΕ ως επίτιμου προσκεκλημένου στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του 2023 στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού.

Ιστορικό

Η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και Καραϊβική είναι βασικοί σύμμαχοι για την υπεράσπιση και την ενίσχυση ενός διεθνούς συστήματος βασισμένου σε κανόνες. Μαζί, αντιπροσωπεύουμε σχεδόν το ένα τρίτο των μελών των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την οικολογική ισορροπία του πλανήτη, δεδομένου ότι συγκεντρώνει πάνω από το 50 % της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Η περιοχή είναι επίσης σημαντικός παραγωγός τροφίμων, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 14 % της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων και το 45 % του καθαρού διεθνούς εμπορίου γεωργικών ειδών διατροφής, καθώς και κινητήριος μοχλός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (το μείγμα παραγωγής της αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, το οποίο ανήλθε σε 61 % το 2021).

Η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι στενοί και αξιόπιστοι εμπορικοί και επενδυτικοί εταίροι, με ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα πολιτικών συμφωνιών, συμφωνιών συνεργασίας και εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο, που καλύπτουν 27 από τις 33 χώρες της ΛΑΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο 

Ενημερωτικό δελτίο για το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής

 

Δηλώσεις

H στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΛΑΚ είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ. Είμαστε βασικοί σύμμαχοι στην ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης, στην από κοινού υπεράσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Έχουμε επίσης συμφέρον στο να ενισχύσουμε την πολιτική μας εταιρική σχέση και δέσμευση, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουμε έναν χωρίς αποκλεισμούς, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Global Gateway θα τονώσει επίσης τις επενδύσεις και τη στενότερη συνεργασία.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 07/06/2023

 

Οι εμπορικές συμφωνίες αποτελούν καταλύτες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι περιοχές της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής εμπορεύονται, ήδη, καθημερινά, αγαθά και υπηρεσίες αξίας ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι στενότερες εμπορικές σχέσεις μπορούν να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού μας και να συμβάλουν στην προώθηση των αντίστοιχων αναπτυξιακών μας θεματολογίων χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων δίνοντας φωνή στην κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε, πλέον, να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο, για παράδειγμα με αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις για τις κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες, ώστε να διαφοροποιήσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού μας. Εργαζόμαστε επίσης για τη σύναψη συμφωνίας με τη Mercosur, η οποία θα εμβαθύνει σημαντικά τους δεσμούς μεταξύ των δύο περιοχών.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων - 07/06/2023

 

Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική αποτελεί στρατηγική επιταγή. Είμαστε μεταξύ των πλέον ευθυγραμμισμένων περιοχών του κόσμου όσον αφορά τα συμφέροντα και τις αξίες. Μέσω της συνεργασίας, η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και Καραϊβική μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις παγκόσμιες προκλήσεις, να ενισχύσουν τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και να προωθήσουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη δημοκρατία. Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-CELAC προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για την τόνωση της μεταξύ τους σχέσης.

Ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Τζουζέπ Μπορέλ - 07/06/2023

 

Η ΕΕ και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι φυσικοί εταίροι. Πρέπει επίσης να γίνουμε εταίροι και από επιλογή. Οι πολίτες και στις δύο περιφέρειες φιλοδοξούν να ζουν σε ευημερούσες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να επανέλθουμε σε τροχιά επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Global Gateway, η θετική προσφορά της ΕΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων και αξιόπιστων συνδέσεων με τον εταίρο μας, είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων. Η σημερινή πρόταση για ενισχυμένη εταιρική σχέση θα θέσει τους ανθρώπους στο επίκεντρό της, προωθώντας τη χειραφέτηση των νέων και των γυναικών, την αυξημένη κινητικότητα και τις διαπροσωπικές συνδέσεις.

κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων - 07/06/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα