Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Νέα σύμβαση με την Arianespace για τις υπηρεσίες εκτόξευσης δορυφόρων του προγράμματος Copernicus ώστε να ενισχύσει την αυτόνομη και αξιόπιστη πρόσβασή της στο διάστημα

EUSpaceforUkraine

H ΕΕ έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, υπογράφοντας νέα σύμβαση για τις υπηρεσίες εκτόξευσης δορυφόρων Sentinel του Copernicus με την εταιρεία Arianespace. Μεταξύ 2023 και 2026, η Arianespace θα πραγματοποιήσει έξι εκτοξεύσεις Vega-C για το Copernicus, το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ορόσημο στις εν εξελίξει εργασίες της ΕΕ ώστε να καταστήσει εαυτήν βασικό πελάτη για την προμήθεια υπηρεσιών εκτόξευσης, να ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία της και να διασφαλίσει την αυτόνομη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική πρόσβασή της στο διάστημα.
 

Οι υπηρεσίες γεωσκόπησης και τα δεδομένα που παρέχει το Copernicus είναι ουσιαστικής σημασίας για την καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών. Η ΕΕ διαθέτει ήδη συστοιχία επτά επιχειρησιακών δορυφόρων Sentinel του Copernicus (Sentinel-1A, Sentinel-2A και 2B, Sentinel-3A και 3B, Sentinel 5P, Sentinel-6A). Οι δορυφόροι αυτοί συμβάλλουν στην παροχή πολύτιμων δεδομένων και υπηρεσιών για ευρύ φάσμα καθημερινών εφαρμογών από τη γεωργία και την αντιμετώπιση κρίσεων έως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ πολλών άλλων.
 

Η σύμβαση με την Arianespace θα καλύψει τις ανάγκες υπηρεσιών εκτόξευσης με τη Vega-C για την επόμενη πενταετία. Θα διασφαλίσει την ανασύσταση της συστοιχίας Copernicus (Sentinel-1C, Sentinel-1D, Sentinel-2C, Sentinel-3C) και τη θέση σε τροχιά νέων ικανοτήτων γεωσκόπησης (δορυφόροι Sentinel CO2M A και B). Όλες οι εκτοξεύσεις έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από το διαστημικό κέντρο του Κουρού στη Γαλλική Γουιάνα.
 

Η εν λόγω σύμβαση με την Arianespace δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες εκτόξευσης για μελλοντικούς δορυφόρους Galileo, οι οποίοι βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της να επιταχυνθεί η διαθεσιμότητα νέων συστημάτων εκτοξευτών στην ΕΕ ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία και η ικανότητα ανταπόκρισης, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας «Flight Ticket Initiative» που θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. Η ΕΕ θα ενεργεί ως βασικός πελάτης όσον αφορά την προμήθεια υπηρεσιών εκτόξευσης για τις θεσμικές της ανάγκες, ιδίως το πρόγραμμά της σχετικά με την επίδειξη και την επικύρωση σε τροχιά.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Vega-C: Η VEGA-C είναι μια αναβαθμισμένη και πιο ισχυρή εκδοχή του οχήματος εκτόξευσης Vega (οι Sentinel-2A και Sentinel-2B εκτοξεύτηκαν με Vega στις 22 Ιουνίου 2015 και στις 7 Μαρτίου 2017 αντίστοιχα). Η Vega-C είναι πύραυλος ενιαίου σώματος, ύψους 35 μέτρων, με μάζα κατά την απογείωση 210 τόνων. Είναι σε θέση να τοποθετήσει έως και 2300 κιλά σε πολική τροχιά αναφοράς 700 χιλιομέτρων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είναι ιδιοκτήτης του προγράμματος Vega, και συνεργάζεται με την Avio ως κύριο ανάδοχο και αρμόδια για τον σχεδιασμό αρχή. Η Arianespace είναι υπεύθυνη για την εμπορική εκμετάλλευση.
 

Η συστοιχία της ΕΕ που αποτελείται από επτά επιχειρησιακούς δορυφόρους Sentinel του Copernicus περιλαμβάνει τους Sentinel-1A, Sentinel-2A και 2B, Sentinel-3A και 3B, Sentinel 5P και Sentinel-6A:

Sentinel-1 του προγράμματος Copernicus: Ο δορυφόρος Sentinel-1 παρέχει απεικόνιση παντός καιρού, ημέρα και νύχτα, μέσω ραντάρ, για χερσαίες και ωκεάνιες υπηρεσίες με σκοπό την παρακολούθηση του θαλάσσιου πάγου, την επιτήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τον εντοπισμό πλοίων, τους κινδύνους από κινήσεις της επιφάνειας της γης, τη χαρτογράφηση δασών, υδάτων και εδαφών, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων.

Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus: Ο δορυφόρος Sentinel-2 παρέχει οπτική απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας για υπηρεσίες χερσαίας παρακολούθησης. Παρέχει, για παράδειγμα, απεικόνιση της βλάστησης, του εδάφους και των υδάτων, των εσωτερικών πλωτών οδών και των παράκτιων περιοχών. Ο Sentinel-2 παρέχει επίσης πληροφορίες για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus: Ο δορυφόρος Sentinel-3 παρέχει υψηλής ακρίβειας οπτικά και υψομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα ραντάρ, για υπηρεσίες θαλάσσιας και χερσαίας παρακολούθησης. Μετρά μεταβλητές όπως η τοπογραφία της επιφάνειας της θάλασσας, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και του εδάφους, το χρώμα του ωκεανού και το χρώμα του εδάφους, με υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία.  

Sentinel-5P του προγράμματος Copernicus: Ο Sentinel-5 Precursor είναι μια δορυφορική αποστολή που δρομολογήθηκε το 2017 και παρέχει δεδομένα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας έως ότου δρομολογηθούν και τεθούν σε λειτουργία οι δορυφόροι Sentinel-4 και Sentinel-5, οι οποίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη στο πλαίσιο του Copernicus.

Sentinel-6 του προγράμματος Copernicus: Ο δορυφόρος Sentinel-6 θα παρέχει υψηλής ακρίβειας υψομέτρηση για τη μέτρηση του παγκόσμιου ύψους της επιφάνειας της θάλασσας, πρωτίστως για την επιχειρησιακή ωκεανογραφία και τις κλιματικές μελέτες. Πρόκειται για μια συνεργατική αποστολή που αναπτύχθηκε σε σύμπραξη με την Εθνική Αρχή Ωκεανών και Ατμοσφαιρών των ΗΠΑ (NOAA) και με την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος των ΗΠΑ (NASA).

Copernicus Sentinel CO2M (παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του Copernicus): Η αποστολή αυτή θα διαθέτει φασματόμετρο εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας και μικρού μήκους κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη μέτρηση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ·και θα παρέχει μια μοναδική και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών που θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής και θα παρακολουθεί τον αντίκτυπό τους όσον αφορά την απαλλαγή της Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης των εκπομπών. Οι μετρήσεις από την αποστολή θα συμβάλουν στη μείωση των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων σχετικά με τις εκτιμήσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων σε εθνική και σε περιφερειακή κλίμακα. Οι μονάδες Α και Β προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία την περίοδο 2025-2026.
 

Περαιτέρω αποστολές Sentinel του Copernicus βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, στο πλαίσιο της οικογένειας δορυφόρων για την επέκταση των Sentinel.
 

Περισσότερες πληροφορίες: Διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ Πρόγραμμα Copernicus

Ομιλία του Επιτρόπου Μπρετόν στη Διάσκεψη της ΕΕ για το Διάστημα

 

Αυτή η νέα σύμβαση με την Arianespace για τις υπηρεσίες εκτόξευσης του Copernicus διασφαλίζει ότι η ΕΕ διατηρεί αυτόνομη πρόσβαση σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) κατά την επόμενη εξαετία για τις ανάγκες του εμβληματικού της προγράμματος Copernicus. H VEGA-C θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του φιλόδοξου διαστημικού μας προγράμματος. Η ΕΕ, ενεργώντας ως βασικός πελάτης, εξακολουθεί να βασίζεται στη Vega-C και στην Arianespace, ως αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών.

 

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 30/11/2022

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα