Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Μηδενική ρύπανση: Σε πλήρη εφαρμογή οι νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της πρόσβασης σε αυτό

Water

Από σήμερα, οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της πρόσβασής τους σ’ αυτό, καθώς οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης οδηγίας για το πόσιμο νερό αποτελούν πλέον τον κανόνα σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ένα από τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για το πόσιμο νερό, σύμφωνα με τη φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση που ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι κανόνες αυτοί ανταποκρίνονται επίσης στην πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Right2Water» υπέρ της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους, η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατ. υπογραφές.
 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Από σήμερα, οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η ποιότητα του νερού που πίνουν πληροί τα υψηλότερα πρότυπα. Αντιμετωπίζουμε τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και τα μικροπλαστικά που καταλήγουν στο πόσιμο νερό, καθιστώντας το ασφαλές για πόση, καθώς επίσης και ασφαλές για το περιβάλλον. Ελπίζω ότι, αν οι πολίτες εμπιστευτούν περισσότερο το νερό της βρύσης, θα συμβάλουν και στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που συνδέονται με το εμφιαλωμένο νερό, καθώς και των θαλάσσιων απορριμμάτων.»

 

Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του πόσιμου νερού, η οδηγία για το πόσιμο νερό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα πρότυπα ασφάλειας, εισάγει μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων ποιότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού νερού, καθιερώνει έναν κατάλογο επιτήρησης των αναδυόμενων ουσιών, όπως τα μικροπλαστικά και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, καθώς και νέων τύπων χημικών ουσιών που πρέπει να παρακολουθούνται, ενώ εισάγει και διατάξεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επαφή με το πόσιμο νερό. Η νέα οδηγία αντιμετωπίζει τις διαρροές νερού, καθώς σήμερα, κατά μέσο όρο, το 23% των επεξεργασμένων υδάτων στην ΕΕ χάνεται κατά τη διανομή. Επίσης  τα κράτη μέλη καλούνται να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους, και ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Η νέα οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2021 και τα κράτη μέλη όφειλαν μέχρι σήμερα να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο.
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σ’ αυτή την είδηση.

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα