Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Μηδενική ρύπανση: Μια νέα έκθεση της ΕΕ ζητεί ισχυρότερα μέτρα για τη μείωση του θορύβου

zero pollution ambition

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, η οποία καθορίζει τρόπους για την περαιτέρω μείωση των επιπέδων θορύβου. Η έκθεση δείχνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία έκθεση το 2017, και απαιτεί συστηματικότερη παρακολούθηση της ηχορύπανσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την έγκριση σχεδίων δράσης για τον θόρυβο από τα κράτη μέλη. Παράλληλα, προειδοποιεί για την ανάγκη να ενταθεί η πολιτική δράση, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται από τον θόρυβο από τις μεταφορές κατά 30% έως το 2030, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση.
 

Ο θόρυβος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για την περιβαλλοντική υγεία στην Ευρώπη μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, με περισσότερους από 100 εκατομμύρια πολίτες, ή το 20% του πληθυσμού της ΕΕ, να εκτίθενται σε υπερβολικά επίπεδα θορύβου. Ο θόρυβος που προκαλεί τη μεγαλύτερη όχληση προέρχεται από την οδική, σιδηροδρομική και εναέρια κυκλοφορία.
 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Ο θόρυβος δεν αποτελεί απλώς όχληση, αλλά σοβαρή απειλή για την υγεία μας. Ο θόρυβος αυξάνει το επίπεδο άγχους, διαταράσσει τον ύπνο, επηρεάζει τις μαθησιακές μας ικανότητες και επιδεινώνει ακόμη και τα εγκεφαλικά επεισόδια και τις καρδιακές παθήσεις. Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι πρέπει να λάβουμε αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της συχνά υποτιμημένης απειλής για τη δημόσια υγεία. Η λήψη μέτρων κατά του θορύβου δεν συνιστά απλώς καθήκον μας για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, αλλά και τεράστια οικονομική ευκαιρία για την τόνωση της καινοτομίας στις τεχνολογίες μείωσης του θορύβου από τις βιομηχανίες της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της κινητικότητας.»
 

Στην έκθεση διατυπώνονται συστάσεις προς τους κύριους τομείς των μεταφορών που ευθύνονται για την ηχορύπανση. Επισημαίνεται επίσης ότι πρέπει να συμμετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια διάφοροι παράγοντες, και συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών μεταφορών και καινοτόμων τρόπων μεταφοράς, συμβάλλοντας με τη σειρά τους στη μείωση του θορύβου στις τεχνολογίες και τα προϊόντα ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα επιδιώξει να βελτιώσει τη συνολική εφαρμογή της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και να διερευνήσει τρόπους ενίσχυσής της, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό στόχων μείωσης του θορύβου και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του θορύβου στη βιοποικιλότητα.
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα