Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο4 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Μηδενική ρύπανση και βιοποικιλότητα: τα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σημειώνουν πρόοδο αλλά συνεχίζουν να παρουσιάζουν κενά

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, Thierry Breton and Virginijus Sinkevičius, European Commissioners, on sustainable products 

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε μια αξιολόγηση των προγραμμάτων παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση, μαζί με μια λεπτομερή έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, παρέχει μια επισκόπηση για το πού, πόσο συχνά και τι παρακολουθείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική. Σύμφωνα με την αξιολόγηση έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά εντοπίζονται και ορισμένα κενά στα δεδομένα και τους παρακολουθούμενους τομείς, ενώ διατυπώνονται συστάσεις για τη βελτίωση της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών θαλασσών.
 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Η καθαριότητα και η καλή υγεία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος αποτελούν ηθική μας υποχρέωση προς τις μελλοντικές γενιές. Αποτελούν επίσης νομική απαίτηση και προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και ο τουρισμός. Η ανάλυση που δημοσιεύεται σήμερα δείχνει ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά σίγουρα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τη συντονισμένη παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ΕΕ βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και για τις τέσσερις περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες, που αποτελούν παγκοσμίως μοναδικό επίτευγμα.»
 

Τα άρτια δεδομένα παρακολούθησης είναι απαραίτητα για την κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων πιέσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων μέτρων για τη μείωση των πιέσεων αυτών. Η κάλυψη των εντοπισθέντων κενών παρακολούθησης θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη αξιολόγηση και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων.
 

Σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν στην Επιτροπή τα διάφορα στάδια των θαλάσσιων στρατηγικών τους, να αξιολογούν την κατάσταση των θαλασσών τους και να θέτουν στόχους. Η Επιτροπή επί του παρόντος προετοιμάζει την αξιολόγηση των προγραμμάτων που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οδηγίας, ώστε η περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων τους να καταστεί ικανοποιητική. Η αξιολόγηση, η οποία προβλέπεται να δημοσιευθεί το 2024, θα αποσαφηνίσει περαιτέρω τις ανάγκες θαλάσσιας παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
4 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα