Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Μεταρρύθμιση του καθεστώτος αξιολόγησης των χημικών ουσιών για ταχύτερες, απλουστευμένες και διαφανείς διαδικασίες βάσει της προσέγγισης «μία ουσία, μία αξιολόγηση»

μία ουσία, μία αξιολόγηση

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις νομοθετικές προτάσεις με σκοπό τον εξορθολογισμό της αξιολόγησης των χημικών ουσιών στο σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ, την ενίσχυση των γνώσεων για τις χημικές ουσίες και τη διασφάλιση έγκαιρου εντοπισμού των αναδυόμενων χημικών κινδύνων και έγκαιρης δράσης επ’ αυτών. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμης μέτρων βάσει της προσέγγισης «μία ουσία, μία αξιολόγηση», που αποτελεί βασικό παραδοτέο της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, σημαντικά καθήκοντα θα ανακατανεμηθούν μεταξύ τεσσάρων οργανισμών της ΕΕ, διασφαλίζοντας συνεκτικές και διαφανείς αξιολογήσεις της ασφάλειας των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα παιχνίδια, τα τρόφιμα, τα φυτοφάρμακα και τα βιοκτόνα.

Οι πολίτες, οι εταιρείες και οι αρχές θα επωφεληθούν από την απλουστευμένη και διαφανή πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα, τις πιο εναρμονισμένες και προβλέψιμες διαδικασίες στο σύνολο της νομοθεσίας και την ενίσχυση της βεβαιότητας των αξιολογήσεων. Τα νέα μέτρα θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του εντοπισμού πιθανών κινδύνων και της αναγκαίας ρυθμιστικής δράσης. Τελικά, τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη και ταχύτερη προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 2 295 31 56· Daniela Stoycheva – Τηλ.: +32 2 295 36 64)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα