Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Σεπτεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2022

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας . Αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) του 2030 .

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε: «Η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ αποτελεί δέσμευση και ευθύνη μας. Αν και τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε κάποια βελτίωση στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από τα βιώσιμα επίπεδα, και χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Ως εκ τούτου, υποβάλλουμε σήμερα την πρότασή μας για τα αλιεύματα στις δύο θαλάσσιες λεκάνες, η οποία βασίζεται πλήρως στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.» 

Στην Αδριατική Θάλασσα, η πρόταση της Επιτροπής εφαρμόζει το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ΓΕΑΜ για τα βενθοπελαγικά αποθέματα και τον στόχο της επίτευξης βιωσιμότητας των εν λόγω αποθεμάτων έως το 2026 μέσω της μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μια σειρά διαχειριστικών μέτρων για τα χέλια, τα κόκκινα κοράλλια, τα δελφίνια, το πελαγίσιο λυθρίνι και τα αποθέματα γαρίδας βαθέων υδάτων στο Ιόνιο και στη Θάλασσα του Λεβάντε και στο στενό της Σικελίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΕΑΜ.

Η σημερινή πρόταση εφαρμόζει επίσης το πολυετές σχέδιο διαχείρισης (ΠΣΔ) της Δυτικής Μεσογείου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα, με στόχο την περαιτέρω μείωση της αλιείας, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Αυτό το μέρος της πρότασης θα συμπληρωθεί μόλις καταστούν διαθέσιμες οι σχετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις κατά το τρέχον έτος. Απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) —η μέγιστη ποσότητα ιχθύων που μπορούν να αλιεύονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αναγέννηση και η μελλοντική παραγωγικότητα του αποθέματος— το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Στον Εύξεινο Πόντο, η πρόταση περιλαμβάνει όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεις για το καλκάνι και την παπαλίνα. Όσον αφορά το καλκάνι, η πρόταση μεταφέρει την ποσόστωση της ΕΕ που αποφασίστηκε στην αναθεώρηση του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της ΓΕΑΜ για την αλιεία καλκανιού. Όσον αφορά την παπαλίνα, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο όριο αλιευμάτων όπως το 2021.

Επόμενα στάδια

Το Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσει τις προτάσεις της Επιτροπής τον Δεκέμβριο και θα καθορίσει την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Ιστορικό

Η Επιτροπή προωθεί μια αναβαθμισμένη πολυμερή προσέγγιση και συνεργασία για τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Οι δηλώσεις της Μάλτας MedFish4Ever και της Σόφιας θέσπισαν ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο ενισχύθηκε με την έγκριση της νέας στρατηγικής της ΓΕΑΜ για το 2030 στις 9 Ιουλίου 2021.

Με το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της δυτικής Μεσογείου που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2019, θεσπίστηκε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας για τις μηχανότρατες με στόχο να επιτευχθεί συνολική μείωση έως και κατά 40 % εντός μίας πενταετίας. Το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής της, καθιερώθηκε μείωση 10 %, ενώ η πρόταση για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2021 οδήγησε σε περαιτέρω μείωση κατά 7,5 %.

Η ΓΕΑΜ είναι μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Το σχέδιο της ΓΕΑΜ για την Αδριατική μείωσε την προσπάθεια βενθοπελαγικής αλιείας κατά 16 % κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής. Αναμένεται να επιτευχθεί ΜΒΑ για τα βασικά βενθοπελαγικά αποθέματα έως το 2026, περιορίζοντας την ετήσια αλιευτική προσπάθεια βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Το 2017, η ΓΕΑΜ ενέκρινε πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το καλκάνι στον Εύξεινο Πόντο, τα πρώτα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου προς εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα