Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Λωρίδες αλληλεγγύης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα αντιστοίχισης μεταξύ επιχειρήσεων στην ΕΕ και την Ουκρανία

Ukraine-cor

Μετά την αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των θαλάσσιων λιμένων της, η Ουκρανία δεν μπορεί να εξαγάγει τα προϊόντα της σε προορισμούς ανά τον κόσμο μέσω των λιμένων της στον Εύξεινο Πόντο. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βρεθούν και άλλες διαδρομές για να αποφευχθούν οι απειλές κατά της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της Ουκρανίας και για τη στήριξη του ουκρανικού γεωργικού τομέα το 2022. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, τις ουκρανικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης για την επιτάχυνση των εργασιών όσον αφορά τις «λωρίδες αλληλεγγύης», ώστε να διευκολυνθούν οι εξαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία μέσω διαφορετικών χερσαίων οδών και λιμένων της ΕΕ. Για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων, η Επιτροπή δημιούργησε ένα εργαλείο αντιστοίχισης μεταξύ επιχειρήσεων στην ΕΕ και στην Ουκρανία στο πλαίσιο του δικτύου «Enterprise Europe Network».

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Εκατομμύρια τόνοι σιτηρών έχουν αποκλειστεί στην Ουκρανία και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας διατομεακά και διασυνοριακά για να τους διακινήσουμε: εταιρείες που αναζητούν τρόπους για τη στήριξη των ουκρανικών εξαγωγών, εταιρείες που προσφέρουν λύσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης και Ουκρανοί έμποροι σιτηρών που αναζητούν εταίρους εφοδιαστικής. Η πλατφόρμα αντιστοίχισης θα συμβάλει στη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων. Ανυπομονώ να τις δω στην πράξη — κάθε τόνος σιτηρών μετράει!»
 

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία μπορεί να εξάγει σιτηρά και να εισάγει τα αγαθά που χρειάζεται. Πολλές δράσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί: τα εξειδικευμένα εθνικά σημεία επαφής λειτουργούν πλέον ως υπηρεσίες μίας στάσης για αιτήματα που αφορούν τη χώρα τους, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων εφοδιαστικής και τον προσδιορισμό της χωρητικότητας αποθήκευσης. Τα κράτη μέλη εργάζονται για την επιτάχυνση των διαδικασιών στα σημεία διέλευσης των συνόρων, ενώ η Επιτροπή προετοιμάζει τη σύναψη συμφωνιών οδικών μεταφορών με την Ουκρανία και τη Μολδαβία για την εξάλειψη περαιτέρω σημείων συμφόρησης. Παράλληλα με την επέκταση των διαδρόμων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Ουκρανία, η ενισχυμένη συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας θα προετοιμάσει το έδαφος για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και θα συμβάλει στο να έλθει η Ουκρανία πιο κοντά στην ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας είναι διαθέσιμες εδώ
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156· Anna Wartberger — Τηλ.: + 32 229 82504)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα