Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Κτηνιατρικά φάρμακα: Νέοι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή για την προώθηση της υγείας των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής, εφαρμόζεται από σήμερα στην ΕΕ αναθεωρημένη νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Urban, participative and eco-friendly agriculture

Η νομοθεσία αυτή, η οποία εγκρίθηκε πριν από τρία χρόνια, αποτελεί πλέον ακρογωνιαίο λίθο για τη στήριξη της επίτευξης των στόχων που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» κατά της μικροβιακής αντοχής. Η νομοθεσία ενισχύει επίσης τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Χαιρετίζοντας αυτό το σημαντικό βήμα, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου προέβη στην εξής δήλωση: «Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε την αλληλεξάρτηση της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, της περιβαλλοντικής υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων. Το πιο σαφές παράδειγμα αυτής της αλληλεξάρτησης είναι η αθόρυβη πανδημία της μικροβιακής αντοχής. Στη στρατηγική μας “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” θέσαμε έναν φιλόδοξο στόχο: να μειωθούν κατά το ήμισυ οι συνολικές πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών στην ΕΕ για τα εκτρεφόμενα ζώα και την υδατοκαλλιέργεια έως το 2030. Με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης “Μία υγεία”, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυνητική υγειονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ως ένα συνεχές. Οι νέοι κανόνες θα είναι απαραίτητοι για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα διασφαλίσουν ότι, από σήμερα, οι αντιμικροβιακές θεραπείες για τα ζώα θα χορηγούνται μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Με τη νέα νομοθεσία για τις φαρμακούχες ζωοτροφές, η οποία θα απαγορεύσει την προληπτική χρήση και θα περιορίσει την προσθήκη αντιμικροβιακών στις φαρμακούχες ζωοτροφές, οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν σημαντικά την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Ενθαρρύνω όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων και την ύπαρξη των κατάλληλων πόρων, προκειμένου η νομοθεσία να είναι πλήρως λειτουργική σε εθνικό επίπεδο και να καταστεί η εφαρμογή της κοινή επιτυχία.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πλήρη δήλωση και στις σχετικές ερωταπαντήσεις μας.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα