Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Σεπτεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς όλες τις χώρες που αναφέρονται ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις . Βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον η ισχύουσα προσωρινή αφαίρεση όλων των χωρών από τον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη και πρέπει κατά συνέπεια να λάβει νέα παράταση.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέπουν στους αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών και/ή υπηρεσιών να αναβάλλουν την πληρωμή. Η αναβολή της πληρωμής συνεπάγεται πιστωτικό κίνδυνο για τους πωλητές/εξαγωγείς, έναντι του οποίου ασφαλίζονται, συνήθως μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (πρόκειται για τη λεγόμενη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, η οποία άρχισε να ισχύει το 2013, το εμπόριο στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις εννέα χώρες του ΟΟΣΑ που απαριθμούνται στο παράρτημά της με μέγιστη περίοδο κινδύνου μικρότερη των δύο ετών συνεπάγεται εμπορεύσιμους κινδύνους και δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να ασφαλίζεται από το κράτος ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που στηρίζονται από το κράτος.

Προκειμένου η δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη δεδομένης της κρίσης που συνδέεται με την έξαρση του κορονοϊού, στις 27 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει προσωρινά όλες τις χώρες από τον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους», έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή παρέτεινε την προσωρινή αφαίρεση δύο φορές. Η τελευταία φορά ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2021, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι αποφάσεις για παράταση της αφαίρεσης βασίστηκαν σε δημόσιες διαβουλεύσεις που είχαν επισημάνει την ανεπαρκή ιδιωτική ικανότητα κάλυψης όλων των οικονομικά δικαιολογημένων κινδύνων για εξαγωγές προς τις χώρες του καταλόγου των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, καθώς και την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση λόγω της έξαρσης της νόσου.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της παρούσας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, ως προσωρινό μέτρο, την παράταση της αφαίρεσης όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» πέραν του Δεκεμβρίου του 2021. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα