Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Φεβρουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη αυτοαπασχολούμενων και επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.

 

 

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που προορίζονται να καλύψουν μέρος των λειτουργικών δαπανών των δικαιούχων. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέτρα.

 

Το πρώτο μέτρο εφαρμόζεται σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί πλήρως από τις 16 Μαρτίου 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυπριακή κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το ποσό των επιδοτήσεων θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων, με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ.

 

Το δεύτερο μέτρο εφαρμόζεται σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις των οποίων είτε οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί από τον Νοέμβριο του 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων, είτε ο μηνιαίος κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 80 % ή περισσότερο σε έναν δεδομένο μήνα το 2020, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019.

 

Το ποσό αυτής της εφάπαξ επιχορήγησης βασίζεται στον αριθμό των απασχολουμένων, με ενισχύσεις που κυμαίνονται από 500 ευρώ για δικαιούχους με ένα μέλος προσωπικού έως 3.000 ευρώ για δικαιούχους με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους. Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου και μετά απ’ αυτήν.

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα,

  1. η στήριξη δεν θα υπερβαίνει τις 225.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις 270.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 1.800.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε άλλο τομέα· και
  2. η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2021.

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.60274 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο Ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα