Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Νοεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό δάνειο ύψους 22,2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Hermes Airports Limited στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 22,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Hermes Airport Limited («Hermes»), που είναι φορέας διαχείρισης των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και έχει πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης, προκειμένου να αποκατασταθούν οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Hermes.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για την Hermes, ώστε να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της και να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Τα κυπριακά αεροδρόμια συμβάλλουν σημαντικά στην κυπριακή οικονομία, εξασφαλίζοντας συνδεσιμότητα για τις επιχειρήσεις και μεταφέροντας τουρίστες στη χώρα. Επιπλέον, οι δύο αερολιμένες που λειτουργούν στη Λάρνακα και την Πάφο θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, όσον αφορά την επανασύνδεση κυπριακών εταιρειών με διεθνείς πελάτες, και θα συμβάλουν στην τόνωση του τουρισμού μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση προς την Hermes θα συμβάλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής διαταραχής στην κυπριακή οικονομία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα,

  1. το μέτρο στήριξης θα χορηγηθεί μέχρι το τέλος του 2020,
  2. η διάρκεια του δανείου είναι έξι ετών και
  3. το συνολικό ποσό του δανείου δεν είναι περισσότερο από το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Hermes κατά το 2019.

Η Επιτροπή κατέληξε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση μιας σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.58923 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό , μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα