Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Απριλίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κορoνοϊός: Η Επιτροπή κινητοποιεί 123 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία με σκοπό την καταπολέμηση της απειλής των μεταλλάξεων

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή κινητοποιεί 123 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, για επείγουσα έρευνα σχετικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Αυτή η πρώτη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» προστίθεται σε μια σειρά δράσεων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ  για την καταπολέμηση του κορονοϊού και συμβάλλει στη συνολική δράση της Επιτροπής για την πρόληψη, τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των μεταλλάξεων του κορονοϊού, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας με την ονομασία εκκολαπτήριο HERA.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Εξακολουθούμε να κινητοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας και των προκλήσεων που θέτουν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνδυασμένη δύναμή μας ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον, ξεκινώντας από την έγκαιρη ανίχνευση των μεταλλάξεων και φτάνοντας στην οργάνωση και τον συντονισμό των κλινικών δοκιμών για νέα εμβόλια και θεραπείες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σε όλα τα στάδια».

Νέες προσκλήσεις για επείγουσα έρευνα σχετικά με μεταλλάξεις του κορονοϊού

Η Επιτροπή προκήρυξε νέες προσκλήσεις που συμπληρώνουν προηγούμενες δράσεις για την ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίων με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την προώθηση της ανάπτυξης ελπιδοφόρων θεραπευτικών μέσων και εμβολίων κατά του SARS-CoV-2/COVID-19. Θα στηρίξουν την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ομάδων και δικτύων για την COVID-19 πέραν των συνόρων της Ευρώπης, δημιουργώντας διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες , ενώ θα ενισχύσουν και τις υποδομές που απαιτούνται για την ανταλλαγή δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνης, ερευνητικών πόρων και υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών οργανισμών.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα αναμένεται:

  • να δημιουργήσουν νέες ομάδες (κοόρτες) και/ή να βασιστούν σε υφιστάμενες ομάδες μεγάλης κλίμακας, πολυκεντρικές και περιφερειακές ή πολυεθνικές, ακόμη και πέραν των συνόρων της Ευρώπης, οι οποίες αναμένεται να προωθήσουν ταχέως τις γνώσεις σχετικά με τον SARS-CoV-2 και τις αναδυόμενες μεταλλάξεις του·
  • να αναπτύξουν περαιτέρω ελπιδοφόρα υποψήφια θεραπευτικά μέσα ή εμβόλια κατά του SARS-CoV-2/COVID-19, αφού θα έχει ήδη ολοκληρωθεί η προκλινική ανάπτυξη στο πλαίσιο κλινικών μελετών·
  • να στηρίξουν τις ερευνητικές υποδομές ώστε να επιταχυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων και η παροχή ταχείας ερευνητικής στήριξης και εμπειρογνωμοσύνης, να αντιμετωπιστούν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές επιδημίες.

Οι κοινοπραξίες που θα επιλεγούν αναμένεται να συνεργαστούν στο πλαίσιο άλλων σχετικών πρωτοβουλιών και έργων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα και να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των ερευνητικών προσπαθειών.

Οι εν λόγω επείγουσες προσκλήσεις θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων έως μεσοπρόθεσμων απειλών και, ταυτόχρονα, στην προετοιμασία για το μέλλον. Θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (ΗΕRA), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προβλέπει και να αντιμετωπίζει καλύτερα τις μελλοντικές πανδημίες.

Οι προσκλήσεις θα ανοίξουν στις 13 Απριλίου για την υποβολή προτάσεων και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 6 Μαΐου 2021. Οι νέες λύσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσιτές σε όλους, σύμφωνα με τις αρχές της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό .

Ιστορικό

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την έναρξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας με την ονομασία εκκολαπτήριο HERA  που στοχεύει στην προετοιμασία της Ευρώπης απέναντι στην αυξημένη απειλή των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Το εκκολαπτήριο HERA θα συνδυάσει τις δυνάμεις της επιστήμης, της βιομηχανίας και των δημόσιων αρχών, και θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή.

Από την αρχή της κρίσης, αλλά και πολύ νωρίτερα, η Επιτροπή πρωτοστατεί στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και στον συντονισμό των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ερευνητικών προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για πανδημίες. Έχει δεσμεύσει 1,4 δισ. ευρώ για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό , εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Οι νέες ειδικές προσκλήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη , το οποίο διαδέχθηκε το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», συμπληρώνουν τις προγενέστερες αυτές δράσεις για την καταπολέμηση του κορονοϊού: στήριξη για 18 έργα  με 48,2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών, εμβολίων και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση επιδημιών· επένδυση 117 εκατ. ευρώ για 8 έργα  με σκοπό την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων και θεραπειών μέσω της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα· χορήγηση 133,4 εκατ. ευρώ για 24 έργα  για την αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και άλλα μέτρα στήριξης καινοτόμων ιδεών  μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Οι προσκλήσεις αποσκοπούσαν στην υλοποίηση της δράσης 3 του σχεδίου δράσης ERAvsCorona , ενός εγγράφου εργασίας που προέκυψε από τον διάλογο μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών θεσμικών οργάνων.

Περισσότερες πληροφορίες

Προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»:

  1. Δίκαιη και ανοικτή ανταλλαγή δεδομένων προς υποστήριξη της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για τη νόσο COVID-19 και άλλες λοιμώδεις νόσους
  2. Υπηρεσίες ερευνητικών υποδομών για ταχεία ερευνητική αντίδραση στη νόσο COVID-19 και σε άλλες επιδημίες λοιμωδών νόσων
  3. Εμβόλια & θεραπευτικές κλινικές δοκιμές για την ενίσχυση της πρόληψης και θεραπείας της νόσου COVID-19
  4. Ενωμένες ομάδες κατά των ανησυχητικών μεταλλάξεων της νόσου COVID-19

Δελτίο Τύπου: Κορoνοϊός: προετοιμασία της Ευρώπης για την αυξημένη απειλή των μεταλλάξεων

Η κ. φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του εκκολαπτηρίου HERA για την πρόβλεψη της απειλής των μεταλλάξεων του κορονοϊού

Παγκόσμια αντίδραση στον κορωνοϊό

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό

Ενημερωτικό δελτίο : Η παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό

Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ για την καθολική πρόσβαση σε εμβόλια

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τον κορονοϊό

Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Απριλίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα