Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Ιουνίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστήσει τον χώρο Σένγκεν, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο, ισχυρότερο και ανθεκτικότερο. Ο χώρος Σένγκεν περιλαμβάνει 26 χώρες με πάνω από 420 εκατ. κατοίκους.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστήσει τον χώρο Σένγκεν, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο, ισχυρότερο και ανθεκτικότερο. Ο χώρος Σένγκεν περιλαμβάνει 26 χώρες με πάνω από 420 εκατ. κατοίκους.

Η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών Σένγκεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής: σχεδόν 1,7 εκατ. άνθρωποι διαμένουν σε ένα κράτος Σένγκεν ενώ εργάζονται σε ένα άλλο. Πολλοί Ευρωπαίοι έχουν οργανώσει τη ζωή τους βασισμένοι στις ελευθερίες που προσφέρει ο χώρος Σένγκεν και περίπου 3,5 εκατ. άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά μεταξύ των κρατών Σένγκεν.  Η ελεύθερη ροή ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση του κορονοϊού.

Με τη στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο χώρος Σένγκεν τα τελευταία χρόνια και χαράζει μια μελλοντική πορεία, η οποία διαφυλάσσει τα οφέλη του Σένγκεν.

Προκειμένου τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις, απαιτείται κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ. Η ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την ενίσχυση των εσωτερικών μέτρων για την αντιστάθμιση της απουσίας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, ιδίως όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία, την ασφάλεια και τη διαχείριση της μετανάστευσης, και τη διασφάλιση ορθής προετοιμασίας και διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του χώρου Σένγκεν.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν, η Επιτροπή σήμερα παρουσιάζει και μια πρόταση για την αναθεώρηση του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν. Στο σχετικό δελτίο Τύπου, στις ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και στη σχετική ενημερωτική σελίδα επεξηγούνται ορισμένα στοιχεία της δέσμης μέτρων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη Τύπου με τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, και την κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, στα παρακάτω links:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206766

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206941

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206942

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206767

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Ιουνίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα