Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Απριλίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Καταναλωτικά δάνεια: Πάνω από το ένα τρίτο των ιστοτόπων που εξετάστηκαν ενδέχεται να παραβαίνουν τον νόμο

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής επισκόπησης 118 ιστοτόπων που παρέχουν καταναλωτικά δάνεια μέσω διαδικτύου. Στόχος της επισκόπησης ήταν να ελεγχθούν οι προσφορές μέσω συσκευών όπως ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα και να ελεγχθεί κατά πόσον οι έμποροι τηρούν τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις τυποποιημένες πληροφορίες που παρέχουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις καταναλωτικών δανείων.

Διαπιστώθηκε ότι πάνω από το ένα τρίτο (36 %) των εξετασθέντων  ιστοτόπων ενδέχεται να παραβαίνουν το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Βασικές πληροφορίες, όπως το κόστος του δανείου, τα επιτόκια ή η ύπαρξη υποχρεωτικής ασφάλισης, είτε έλειπαν είτε ήταν ασαφείς. Επιπλέον, οι ιστότοποι δεν ανέφεραν πάντα αν ισχύουν μέτρα για τον κορονοϊό, τα οποία επηρεάζουν τα καταναλωτικά δάνεια, όπως η δυνατότητα να ζητηθεί προθεσμία επιστροφής προκαταβολών. Οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα παρακολουθούν τις περιπτώσεις ενδεχόμενων παρατυπιών που εντοπίστηκαν βάσει των εθνικών τους κανόνων.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Στο διαδίκτυο παρέχονται πολλές λύσεις γρήγορων δανείων. Μολονότι είναι πρακτικές για τους καταναλωτές, διαπιστώνουμε ότι περίπου το ένα τρίτο των εν λόγω προσφορών δεν τους ενημερώνουν επαρκώς. Το δικαίωμα πληροφόρησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε ολοκληρωμένη και σαφή πληροφόρηση σχετικά με το κόστος και τους όρους των συμβάσεων.»

Στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές, η Επιτροπή εργάζεται για την αναθεώρηση της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, η οποία αξιολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισκόπηση των διαδικτυακών προσφορών δανείων σε επίπεδο ΕΕ , καθώς και πρόσφατα στοιχεία για την αξιολόγηση των  αγορών καταναλωτικής πίστης από τους καταναλωτές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Απριλίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα