Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Κανόνες της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ κατά των περιορισμών στις εξαγωγές πρώτων υλών από την Ινδονησία

ινδονησία

Η ΕΕ χαιρετίζει τη σαφή απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που επιβεβαιώνει ότι η απαγόρευση εξαγωγών και η απαίτηση της Ινδονησίας για εγχώρια μεταποίηση μεταλλεύματος νικελίου παραβιάζουν τους κανόνες του ΠΟΕ. Η έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ δημοσιοποιήθηκε χθες.

 

 

Η ειδική ομάδα του ΠΟΕ έκανε δεκτές όλες τις αξιώσεις της ΕΕ κατά της Ινδονησίας. Κατ' αρχάς, διαπίστωσε ότι η απαγόρευση εξαγωγών και η απαίτηση της Ινδονησίας για εγχώρια μεταποίηση μεταλλεύματος νικελίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, δεν συνάδουν με την απαγόρευση και τους εξαγωγικούς περιορισμούς που επιβάλλει ο ΠΟΕ στο άρθρο XI παράγραφος 1 της GATT του 1994.
 

Επιπλέον, η ειδική ομάδα επιβεβαίωσε ότι τα ινδονησιακά μέτρα δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από απαγορεύσεις ή περιορισμούς που εφαρμόζονται προσωρινά για την πρόληψη ή την αποκατάσταση κρίσιμων ελλείψεων προϊόντων που είναι ουσιώδη για την Ινδονησία, όπως προβλέπεται στο άρθρο XI παράγραφος 2 στοιχείο α) της GATT του 1994. Η ειδική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι τα μέτρα δεν δικαιολογούνται από την εξαίρεση για τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άρθρου XX στοιχείο δ) της GATT του 1994.
 

Ιστορικό

Η Ινδονησία υπόκειται σε ποικίλους περιορισμούς μακράς διάρκειας που επηρεάζουν τις εξαγωγές μεταλλεύματος νικελίου. Από τον Ιανουάριο του 2020 ισχύει πλήρης απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλεύματος νικελίου, ενώ οι απαιτήσεις εγχώριας μεταποίησης για το μετάλλευμα νικελίου έχουν υποχρεώσει τις επιχειρήσεις να μεταποιούν ή να καθαρίζουν τις πρώτες ύλες στην Ινδονησία πριν από την εξαγωγή.
 

Τα μέτρα αυτά περιορίζουν αδικαιολόγητα και παράνομα την πρόσβαση της ΕΕ στις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα και στρεβλώνουν τις τιμές των μεταλλευμάτων στην παγκόσμια αγορά.
 

Η ΕΕ απευθύνθηκε στην Ινδονησία για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά προτού ζητήσει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ τον Νοέμβριο του 2019. Καθώς οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν τελεσφόρησαν, η ΕΕ ζήτησε τη σύσταση ειδικής ομάδας τον Ιανουάριο του 2021.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ

Πλήρη στοιχεία της υπόθεσης και έγγραφα του ΠΟΕ

Η επίλυση διαφορών με λίγα λόγια

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ινδονησίας

 

Πρόκειται για σαφή ετυμηγορία ότι οι εξαγωγικοί περιορισμοί της Ινδονησίας δεν είναι συμβατοί με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αναμένω από την Ινδονησία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο του ΠΟΕ και να άρει αμέσως τα μέτρα αυτά. Η ΕΕ στηρίζει τα δικαιώματα όλων των χωρών στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά αυτό δεν επιτρέπει την καταστρατήγηση των κανόνων του ΠΟΕ.
 

 

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για το εμπόριο - 30/11/2022

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα