Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Το InvestEU εγκαινιάζει επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ

Το InvestEU εγκαινιάζει επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ σε οικονομικά προσιτές κοινωνικές κατοικίες, σε δεξιότητες και σε κοινωνικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης

EU

Η επιτροπή επενδύσεων InvestEU ενέκρινε μια νέα εγγύηση, ανεβάζοντας έτσι σε πέντε τον συνολικό αριθμό των πράξεων που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και υποστηρίζονται από το InvestEU. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της εγγύησης InvestEU που εγκρίθηκε για τα έργα της CEB ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ.
 

Τα έργα της CEB αναμένεται να μοχλεύσουν χρηματοδότηση ύψους 252,5 εκατ. ευρώ για οικονομικά προσιτή κοινωνική στέγαση, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και για τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι πέντε αυτές πράξεις επωφελούνται από τη συμφωνία εγγύησης InvestEU, την οποία υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η CEB τον Νοέμβριο του 2022.
 

Η μία από τις πέντε πράξεις αφορά ένα πλαίσιο που θα διαθέσει χρηματοδότηση της CEB ύψους 100 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη του InvestEU, για την παροχή μικροχρηματοδότησης και τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άλλα τέσσερα έργα που έλαβαν στήριξη είναι τα εξής: 1) «Κοινωνική χρηματοδότηση» στην Ιρλανδία, 2) «Εκπαίδευση και ένταξη των νέων» στη Γαλλία, καθώς και 3) «Κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία» και 4) «Εκπαίδευση και κατάρτιση στην κοινωνική εργασία» στην Ισπανία. 
 

Ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε σχετικά: «Τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται και η οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Το InvestEU είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που στηρίζει την πρόοδό μας προς αυτή την κατεύθυνση, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας στην κοινωνική οικονομία και όχι μόνο. Είμαι υπερήφανος, διότι με τη συμφωνία αυτή θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στηρίζοντας την ανάπτυξη και την κοινωνική συμπερίληψη.»
 

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, προσέθεσε τα εξής: «Η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης αποτελεί οξύ πρόβλημα σε πολλά μέρη της ΕΕ. Αυτή η σύμπραξη του InvestEU με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης θα παράσχει πολύτιμες επενδύσεις στην οικονομικά προσιτή κοινωνική στέγαση, καθώς και χρηματοδότηση για κοινωνικές επιχειρήσεις και εθελοντικές και κοινοτικές οργανώσεις.»
 

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην ΕΕ μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω της μόχλευσης ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων για τη στήριξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, μοχλεύοντας έτσι πρόσθετες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ. 
 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα