Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ημέρα Ίσης Αμοιβής: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ παραμένει στο 13%

equall pay

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες, με το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ να ανέρχεται στο 13%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, μια γυναίκα λαμβάνει μόνο 0,87 ευρώ. Η Ημέρα Ίσης Αμοιβής συμβολίζει τον αριθμό των πρόσθετων ημερών που πρέπει να εργαστούν οι γυναίκες έως το τέλος του έτους για να φτάσουν να έχουν τις αποδοχές των ανδρών την ίδια χρονιά. Φέτος, ηΗμέρα Ίσης Αμοιβής είναι η 15η Νοεμβρίου.

Ενόψει αυτής της συμβολικής ημέρας, η Αντιπρόεδρος Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα και η Επίτροπος Ισότηταςκ. Χέλενα Ντάλι δήλωσαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η Ημέρα Ίσης Αμοιβής μάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Η ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Κατοχυρώθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.

Ωστόσο, φέτος παρατηρείται στασιμότητα, ενώ και η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων είναι διαχρονικά αργή. Αυτό το γεγονός μάς υπενθυμίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν τις γυναίκες και τους άνδρες σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας, και ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής.

Η Επιτροπή εργάζεται άοκνα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ΕΕ. Φέτος τον Ιούνιο, τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια. Σύμφωνα με τη νέα αυτή νομοθεσία, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιβάλουν το δικαίωμά τους στην ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μέσω του δικαιώματος να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τις αμοιβές.»

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 2 296 22 53· Jördis Ferroli — Τηλ.: + 32 2 299 27 29)

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα