Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η πρώτη συνεδρίαση του φόρουμ υψηλού επιπέδου εντοπίζει τις στρατηγικές ανάγκες τυποποίησης που απαιτούνται για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση

Participation of Thierry Breton, European Commissioner, in the 1st meeting of the High Level Forum on European Standardisation expert group

Σήμερα η Επιτροπή πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση του νέου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, το οποίο θα συμβάλει στον καθορισμό προτεραιοτήτων, στην παροχή συμβουλών για τις ανάγκες τυποποίησης και θα στηρίξει την ΕΕ ως παγκόσμιο φορέα καθορισμού προτύπων. Του φόρουμ προήδρευσε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν διάφοροι τομείς στους οποίους εστιάζει το φόρουμ, όπως η καθαρή τεχνολογία, οι πρώτες ύλες, η κβαντική, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες τυποποίησης, για τους οποίους θα αναπτυχθούν ειδικοί άξονες εργασίας. Στο φόρουμ συμμετέχουν στελέχη εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια, ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης και κράτη μέλη. Προσεχώς, η Επιτροπή θα προκηρύξει μια διαρκή ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για άλλες 10 έδρες.
 

Ο Επίτροπος κ. Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Τα πρότυπα είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την έναρξη λειτουργίας του φόρουμ υψηλού επιπέδου, η διακυβέρνηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης πάει ένα βήμα παραπέρα, επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πιο στρατηγική, πιο δυναμική και καλύτερα συντονισμένη στον παγκόσμιο στίβο της τυποποίησης. Φέρνοντας σε επαφή διευθύνοντες συμβούλους μικρών και μεγάλων εταιρειών, ηγετικές μορφές της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, οργανισμούς τυποποίησης και τα κράτη μέλη, ενισχύουμε τις κοινές μας προσπάθειες για πρότυπα προτεραιότητας σε καίριους τομείς, όπως η καθαρή τεχνολογία, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η κβαντική, και επιβεβαιώνουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρώπης στον καθορισμό προτύπων.»
 

Τα πρότυπα αποτελούν βασικό θεμέλιο της ενιαίας αγοράς, καθώς συμβάλλουν στη διαλειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, στη βελτίωση της ασφάλειάς τους και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας. Καίρια είναι επίσης η συμβολή τους στην επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την ανθεκτικότητα, καθώς βοηθούν τις εταιρείες να επιταχύνουν την εμπορική αξιοποίηση καθαρών και ψηφιακών τεχνολογιών και να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Η Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία του φόρουμ υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την τυποποίηση το 2022, με σκοπό την ευθυγράμμιση των δράσεων τυποποίησης με τις ευρωπαϊκές πολιτικές προτεραιότητες, τη βιομηχανική καινοτομία και τις επενδυτικές δραστηριότητες, και για την υλοποίηση των άλλων δράσεων που προβλέπει η στρατηγική.
 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα