Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ουκρανία προσχωρεί στο πρόγραμμα LIFE, το οποίο στηρίζει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την κλιματική δράση

Visit by Virginijus Sinkevičius, European Commissioner, to Ukraine

Σήμερα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους βρίσκεται στο Κίεβο, όπου, μαζί με τον Ουκρανό Υπουργό Οικολογίας και Φυσικών Πόρων κ. Ρουσλάν Στρίλετς, υπέγραψε συμφωνία για την προσχώρηση της Ουκρανίας στο πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα.

Η Ουκρανία είναι η πρώτη τρίτη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα και, μέσω της συμμετοχής της, θα μπορεί να λάβει στήριξη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντός από τις καταστροφές που προκάλεσε η ρωσική εισβολή, όπως ρύπανση, καταστροφή οικοσυστημάτων και άλλες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσους έγινε μάρτυρας κάποιων από αυτές τις καταστροφές, όταν επισκέφτηκε το δάσος Ζντβιτζίβσκι, του οποίου ένα μεγάλο μέρος έχει καταστραφεί από στρατιωτικές υποδομές, όπως ορύγματα και τάφρους, ενώ ολόκληρη η περιοχή έχει ναρκοθετηθεί. Επισκέφτηκε επίσης την δασική εταιρεία «Τέτεριβ», η οποία υπέστη ζημίες από τους εισβολείς, καθώς και ένα νέο σύγχρονο εργαστήριο που παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Δνείπερου και το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Ο Επίτροπος κ. Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί σημαντική και άμεση ζημιά στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και θαλάσσια, χερσαία και ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία θα έχει μακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι δε συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία μπορεί να διαρκέσουν πολύ καιρό.  Μέσω αυτής της σύμπραξης, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί της Ουκρανίας θα μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη για έργα καθαρισμού μολυσμένων περιοχών, ανοικοδόμησης μετά την καταστροφή κατά τρόπο που να προστατεύει και να αποκαθιστά τη φύση και να τελεί σε αρμονία με μια κυκλική οικονομία μηδενικών εκπομπών.»

Ο στρατιωτικός εξοπλισμός και οι τοξικές χημικές ουσίες στα ύδατα, το έδαφος και την ατμόσφαιρα μπορεί να παραμείνουν εκεί επί δεκαετίες. Μετά τη ρύπανση και την καταστροφή, η ανοικοδόμηση θα είναι υψηλής έντασης πόρων όσον αφορά την ενέργεια, τα οικοδομικά υλικά κ.ά. Βραχυπρόθεσμα, το πρόγραμμα LIFE μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ουκρανίας μέσω ανάλυσης αναγκών και κινητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων διαφόρων φορέων για εξυγίανση του εδάφους και των υδάτων μέσω φυσικών λύσεων. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όπως και στις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο LIFE, τα έργα θα μπορούν να εστιάζουν στην ανάπτυξη και στην επίδειξη οικολογικά καινοτόμων τεχνικών και προσεγγίσεων, στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών, στην αλλαγή συμπεριφοράς κ.ά. Οι Ουκρανοί μπορούν ήδη να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος LIFE 2022. Για να λάβει χρηματοδότηση ένα έργο, η Ουκρανία θα πρέπει πρώτα να επικυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα