Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου παρουσιάζει τις συστάσεις της για το μέλλον της κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας

Visit of the Members of the College of the European Commission to Ukraine

Αύριο, ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ θα παραστεί σε εκδήλωση κατά την οποία η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας στην ΕΕ θα παρουσιάσει την τελική έκθεση και τις συστάσεις της, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων, της οποίας προεδρεύει η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στην κοινωνική προστασία, το κράτος πρόνοιας και σε συναφή πεδία. Η ομάδα εξέτασε τρόπους ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, του αντικτύπου των νέων μορφών εργασίας και της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Στην έκθεση της, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου διατυπώνει 21 συστάσεις για τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας σε έξι τομείς: στήριξη των παιδιών, των νέων και των οικογενειών, συμπεριληπτική κοινωνική προστασία και δια βίου μάθηση, στήριξη επαρκών εισοδημάτων και ποιοτικής μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, προώθηση συμπεριληπτικών και ποιοτικών υπηρεσιών, διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης για ανθεκτικό κράτος πρόνοιας και ενίσχυση τη μελλοντικής ικανότητας της ΕΕ να εγγυάται την κοινωνική προστασία.


Ο Επίτροπος κ. Σμιτ δήλωσε σχετικά: «Τα άρτια σχεδιασμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία των πολιτών από τη φτώχεια, στηρίζουν τις μεταβάσεις και εξομαλύνουν τα εισοδήματα κατά τις μεταβατικές περιόδους και λειτουργούν ως μακροοικονομικοί σταθεροποιητές. Ευχαριστώ την Πρόεδρο και όλα τα μέλη αυτής της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τα σύνθετα αυτά ζητήματα. Η έκθεση και οι συστάσεις της προς τα κράτη μέλη και την ΕΕ θα συνεισφέρουν σημαντικά στον στοχασμό μας για τα θέματα αυτά κατά τα προσεχή έτη. Από την πλευρά της Επιτροπής, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη στην υλοποίηση διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνικής προστασίας, και ιδίως της σύστασης σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα και της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά.»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Βρυξέλλες, καθώς και διαδικτυακά. Οι δημοσιογράφοι που ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν EMPL-HLG-SOCIAL-PROTECTIONatec [dot] europa [dot] eu (εδώ). Διαβάστε τις συστάσεις της ομάδας στην έκθεση και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302· Flora Matthaes — Τηλ.: +32.229 83951)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα