Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

logo

Σήμερα η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στην οποία καθορίζονται ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον εν λόγω τομέα. Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την οδηγία του 2011 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, για να εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές και τα εναπομείναντα νομοθετικά κενά. Στη δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας και θα καθοδηγήσουν την επεξεργασία περαιτέρω δράσεων προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ. Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση απόψεων έως τις 13 Ιουλίου 2022.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα