Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Ιανουάριος 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί με επιτυχία το πρώτο ομόλογο EU SURE το 2021

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση κοινωνικού ομολόγου ύψους 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου EU SURE για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων.

Η έκδοση συνίστατο σε δύο σειρές ομολόγων, η μία ποσού 10 δισ. ευρώ με ημερομηνία αποπληρωμής τον Ιούνιο του 2028 και η άλλη 4 δισ. ευρώ με ημερομηνία αποπληρωμής τον Νοέμβριο του 2050. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση μεταξύ των επενδυτών, γεγονός που επέτρεψε εκ νέου στην Επιτροπή να επιτύχει πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Οι όροι αυτοί μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή [σ.σ. χθεσινή] έκδοση ομολόγων SURE αποτελεί τη συνέχεια μιας αξιοσημείωτης επιτυχίας. Η έκδοση αυτή κατέδειξε και πάλι το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς για τα ομόλογα της ΕΕ. Αυτά είναι σπουδαία νέα για την ΕΕ ως εκδότρια. Μας δίνει την πεποίθηση ότι θα ολοκληρώσουμε επιτυχώς την έκδοση SURE και θα δρομολογήσουμε το πρόγραμμα δανειοληψίας και δανειοδότησης NextGenerationEU

Το επταετές ομόλογο τιμολογήθηκε με αρνητική απόδοση, της τάξης του -0,497 %. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη λήξη του ομολόγου, τα κράτη μέλη αποπληρώνουν 100 ευρώ για κάθε 105 ευρώ που λαμβάνουν. Συνεπώς, το πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτό το αρνητικό επιτόκιο μετακυλίεται απευθείας στα κράτη μέλη που λαμβάνουν τα δάνεια υπό μορφή δανεισμού αντιστήριξης. Το 30ετές ομόλογο τιμολογήθηκε ελαφρώς θετικά, στο 0,134 %, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη ληκτότητα. (Βλ. εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της πράξης).

Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE. Μέχρι στιγμής και χάρη στις τρεις πρώτες εκδόσεις από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου του περασμένου έτους, 15 κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν σχεδόν 40 δισ. ευρώ σε δάνεια αντιστήριξης στο πλαίσιο του SURE.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή θα επιδιώξει να αντλήσει επιπλέον 35 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγων EU SURE.

Αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αναμένεται επίσης να δρομολογήσει τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του μέσου ανάκαμψης με προϋπολογισμό 750 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018), ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης.

Ιστορικό

Το Συμβούλιο έχει εγκρίνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 90,3 δισ. ευρώ σε 18 κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE. Το 2020 η Επιτροπή εκταμίευσε συνολικό ποσό ύψους 39,5 δισ. ευρώ σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ: Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Κύπρος, Σλοβενία, Μάλτα, Λετονία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σλοβακία, κατόπιν τριών εκδόσεων EU SURE.

Τα ποσά του 2020 αντλήθηκαν σε τρεις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2020, στις 10 Νοεμβρίου 2020 και στις 24 Νοεμβρίου 2020. Όλα τα ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του SURE υπερκαλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό — από 11,5 έως 13 φορές, με αποτέλεσμα πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

Τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΕ στο πλαίσιο του SURE λαμβάνουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό παρέχει στους επενδυτές την εξασφάλιση ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.

Τα κεφάλαια που αντλούνται διοχετεύονται στα δικαιούχα κράτη μέλη υπό τη μορφή δανείων, που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικό δελτίο Τύπου

Παρουσίαση για τους επενδυτές

Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων

Ιστότοπος SURE

Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Ιανουάριος 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα