Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιανουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 86,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των διοργανωτών οργανωμένω

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 86,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδίων, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων) που έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.

 

 

Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή δημόσιων εγγυήσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην κάλυψη της αξίας κουπονιών (δηλαδή πιστωτικών σημειωμάτων) που εκδίδονται από τους δικαιούχους είτε προς καταναλωτές είτε προς διοργανωτές οργανωμένων ταξιδίων για ακυρωθέντα ταξιδιωτικά πακέτα ή ατομικές τουριστικές υπηρεσίες για τα οποία είχε γίνει κράτηση πριν τις 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των παρόχων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες εσόδων και ελλείψεις ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που η Κύπρος και άλλες κυβερνήσεις έχουν αναγκαστεί να επιβάλουν για τον περιορισμό την εξάπλωσης του ιού.

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το πρόγραμμα βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της κυπριακής οικονομίας σε μία περίοδο κατά την οποία η ομαλή λειτουργία του τουρισμού και της αγοράς οργανωμένων ταξιδίων έχει διαταραχθεί πολύ σοβαρά λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περαιτέρω, το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους στόχους που επιδιώκονται με τη σύσταση (ΕΕ) 2020/648 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020, που στοχεύει να καταστήσει τα κουπόνια ελκυστική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι των επιστροφών χρημάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τις υπόλοιπες δράσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.59668 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα