Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιανουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση και οι πρώτες εταιρείες δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για μεγαλύτερη βιωσιμότητα

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες τη νέα της δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση , την πρώτη πρωτοβουλία που υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές.

Η δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα , το οποίο είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που καλεί άτομα, κοινότητες και οργανώσεις να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Με τις υπογραφές τους, οι εταιρείες υπόσχονται να επιταχύνουν τη συμβολή τους στην πράσινη μετάβαση. Οι δεσμεύσεις αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας μεταξύ της Επιτροπής και των επιχειρήσεων. Στόχος τους είναι η επιτάχυνση της συμβολής των επιχειρήσεων στη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις περιβαλλοντικές επιδόσεις επιχειρήσεων και προϊόντων. Ο όμιλος Colruyt , η Decathlon , ο όμιλος LEGO , η L'Oréal και η Renewd είναι οι πρώτες πρωτοποριακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό το πιλοτικό έργο. Η λειτουργία των δεσμεύσεων για την πράσινη κατανάλωση θα αξιολογηθεί σε ένα έτος από τώρα, πριν από τη λήψη των επόμενων μέτρων.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε τα εξής: «Ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να κάνουν πράσινες επιλογές —αυτός ήταν ο στόχος μας το περασμένο φθινόπωρο, όταν δημοσιεύσαμε το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές χρειάζονται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων, προκειμένου να κάνουν συνειδητές επιλογές. Αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής [σ.σ. χθεσινής] πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, καλωσορίζω θερμά τις πέντε εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην πράσινη δέσμευση και επικροτώ τη δέσμευσή τους να υπερβούν το επίπεδο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις. Προσβλέπω στη συνεργασία με πολύ περισσότερες εταιρείες, ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε περαιτέρω τη βιώσιμη κατανάλωση στην ΕΕ».

Η δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση βασίζεται σε μια σειρά πέντε βασικών δεσμεύσεων. Προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, οι εταιρείες δεσμεύονται σε φιλόδοξες δράσεις για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου τους. Δεσμεύονται επίσης ότι θα βοηθούν τους καταναλωτές να πραγματοποιούν πιο βιώσιμες αγορές. Πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα σε τουλάχιστον τρεις από τους πέντε τομείς δέσμευσης και πρέπει να αποδείξουν την πρόοδό τους όσον αφορά τα δεδομένα που δημοσιοποιούν στη συνέχεια. Κάθε εταιρεία που αναλαμβάνει δεσμεύσεις θα συνεργάζεται με την Επιτροπή με πλήρη διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόοδος είναι αξιόπιστη και επαληθεύσιμη. Οι πέντε βασικοί τομείς δέσμευσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της, με τη χρήση της μεθοδολογίας υπολογισμού ή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, και θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για την επίτευξη μειώσεων του αποτυπώματος σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού .
  2. Υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα επιλεγμένων εμβληματικών προϊόντων της εταιρείας, με τη χρήση της μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, καθώς και επίτευξη ορισμένων μειώσεων του αποτυπώματος για τα επιλεγμένα προϊόντα και γνωστοποίηση της προόδου στο ευρύ κοινό.
  3. Αύξηση της πώλησης βιώσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας ή του επιλεγμένου επιχειρηματικού σκέλους της.
  4. Δέσμευση μέρους των δαπανών εταιρικών δημόσιων σχέσεων για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σύμφωνα με την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας από την Επιτροπή.
  5. Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σε σχέση με τα αποτυπώματα άνθρακα της εταιρείας και του προϊόντος είναι προσιτές, ακριβείς και σαφείς, και επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών έπειτα από τυχόν μειώσεις ή αυξήσεις των αποτυπωμάτων.

Η πρωτοβουλία δέσμευσης για την πράσινη κατανάλωση επικεντρώνεται σε μη εδώδιμα προϊόντα και συμπληρώνει τον κώδικα δεοντολογίας που εγκαινιάζεται αύριο, 26 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» . Ο κώδικας δεοντολογίας θα φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη από το σύστημα τροφίμων, προκειμένου να αναλάβουν δεσμεύσεις για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές εμπορίας. 

Επόμενα βήματα

Οποιαδήποτε εταιρεία από τους μη εδώδιμους κλάδους, καθώς και εταιρείες του τομέα του λιανικού εμπορίου που πωλούν τρόφιμα και μη εδώδιμα προϊόντα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πράσινη δέσμευση, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το τέλος του Μαρτίου του 2021.

Αυτή η αρχική πιλοτική φάση της δέσμευσης για την πράσινη κατανάλωση θα ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2022. Πριν να ληφθούν τα επόμενα μέτρα, θα διεξαχθεί αξιολόγηση της λειτουργίας της δέσμευσης σε διαβούλευση με τις συμμετέχουσες εταιρείες, τις σχετικές οργανώσεις καταναλωτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ιστορικό

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές· στόχος της είναι να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στους καταναλωτές στην αγορά της ΕΕ είναι βιώσιμα και ότι οι καταναλωτές έχουν καλύτερη πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές. Λαμβανομένου υπόψη του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν ανάντη ο κλάδος παραγωγής και οι εμπορικές επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να συμπληρωθούν οι νομοθετικές προτάσεις με εθελοντικές, μη ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε πρωτοπόρους του κλάδου οι οποίοι επιθυμούν να στηρίξουν την πράσινη μετάβαση. Η Πράσινη Δέσμευση είναι μία από τις μη ρυθμιστικές πρωτοβουλίες του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές.

Η δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές. Μια άλλη πρωτοβουλία είναι η νομοθετική πρόταση για την τεκμηρίωση των οικολογικών ισχυρισμών, την οποία η Επιτροπή θα εγκρίνει αργότερα εντός του 2021. Βάσει αυτής της πρωτοβουλίας, απαιτείται από τις εταιρείες να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους ποσοτικοποίησης. Στόχος είναι να καταστούν οι ισχυρισμοί αξιόπιστοι, συγκρίσιμοι και επαληθεύσιμοι σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις «προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας» (εταιρείες που δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις για τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο). Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι θα βοηθηθούν οι εμπορικοί αγοραστές και οι επενδυτές να λαμβάνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις και θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε πράσινα σήματα και πληροφορίες.

Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα , που εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2020, έχει ως στόχο να συμβάλει στη διάδοση επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τη δράση για το κλίμα και να παράσχει πρακτικές συμβουλές για τις καθημερινές επιλογές. Θα στηρίξει τοπικές πρωτοβουλίες και θα ενθαρρύνει τις δεσμεύσεις για ανάληψη δράσης για το κλίμα από μεμονωμένα άτομα ή συλλογικούς φορείς, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση στήριξης και συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση

Δέσμευση την για πράσινη κατανάλωση από τον όμιλο Colruyt

Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τη Decathlon

Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τον όμιλο LEGO

Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τη L'Oréal

Δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση από τη Renewd

Εκδήλωση: Έναρξη της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας πράσινης δέσμευσης

Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των καταναλωτών για μια βιώσιμη ανάκαμψη

Στρατηγική για τους καταναλωτές

Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Επικοινωνία με τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα