Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΚΥΠΡΟ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη μεταφοράς των κανόνων για την απόσ

logo

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο (INFR(2022(0198), τις Κάτω Χώρες (INFR(2022)0243) και την Πορτογαλία (INFR (2022)0251) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά των κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών στο εθνικό τους δίκαιο.

Η οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση αυτών των οδηγών. Τροποποιεί επίσης την οδηγία 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής. Η οδηγία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας των οδηγών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Ταυτόχρονα, είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων με την εξάλειψη της παράνομης απασχόλησης και των παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών. Τα ισχυρά και εναρμονισμένα εργαλεία και μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στην οδηγία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεπή και χωρίς διακρίσεις επιβολή των κοινωνικών κανόνων που διέπουν τις οδικές μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 2022. Για όσα κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο έως την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει τον Μάρτιο του 2022 και απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες τον Σεπτέμβριο του 2022. Καθώς η Κύπρος, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία εξακολουθούν να παραβαίνουν την οδηγία, η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο.  

Περισσότερες πληροφορίες 

Βασικές αποφάσεις της δέσμης αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις του Απριλίου 2023 

Ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 

Βάση δεδομένων αποφάσεων για παραβάσεις 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα