Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΤΕπ εγκρίνει χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ προς την Ουκρανία ύψους 1,59 δισ. ευρώ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Χθες, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε χρηματοδοτική στήριξη ύψους 1,59 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν το έλλειμμα χρηματοδότησης των υποδομών και οι επείγουσες ανάγκες της χώρας. Ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία έχει καταστροφικές επιπτώσεις στον πληθυσμό, τις υποδομές και την οικονομία της χώρας. Λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ουκρανία, θα διατεθεί άμεσα ποσό ύψους 1,05 δισ. ευρώ. Το εν λόγω σχέδιο συνδρομής εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης της ΕΤΕπ όσον αφορά την αλληλεγγύη στην Ουκρανία, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο συνδρομής καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης και συμπληρώνει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη ύψους 668 εκατ. ευρώ που παρείχε η ΕΤΕπ στην Ουκρανία στις αρχές Μαρτίου 2022.

Η δεύτερη δέσμη μέτρων στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης αλληλεγγύης της ΕΤΕπ στην Ουκρανία θα συμβάλει στην επανεκκίνηση βασικών υπηρεσιών και στην αποκατάσταση των υποδομών ζωτικής σημασίας, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας και στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Αποτελείται από δύο ενότητες παρέμβασης: άμεση χρηματοδοτική συνδρομή συνολικού ύψους 1,05 δισ. ευρώ και επανέναρξη της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων από την ΕΤΕπ έργων στην Ουκρανία συνολικού ύψους 540 εκατ. ευρώ, όπου είναι δυνατόν, εξαιρουμένων περιοχών ενεργών εχθροπραξιών και εδαφών που δεν ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη βοήθεια που παρασχέθηκε από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη», διατίθενται στους σχετικούς ιστότοπους της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 229 96302· Tommaso Albertini — Τηλ.: + 32 2 295 70 10)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα