Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή υποχρεώνει τη Microsoft να παράσχει πληροφορίες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στο Bing.

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή εντείνει τα μέτρα επιβολής κατά της Microsoft. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε απάντηση στο από 14 Μαρτίου αίτημά της για παροχή πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους που απορρέουν από τις εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στο Bing, ιδίως τις εφαρμογές «Copilot in Bing» και «Image Creator by Designer», το Bing έχει πλέον προθεσμία έως τις 27 Μαΐου για να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

Με τη σημερινή νομικά δεσμευτική αίτηση παροχής πληροφοριών, η Επιτροπή ζητεί από το Bing να παράσχει εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που δεν δημοσιοποιήθηκαν στην προηγούμενη απάντησή του. Το αίτημα παροχής πληροφοριών βασίζεται στην υποψία ότι το Bing ενδέχεται να έχει παραβιάσει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες λόγω κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγική ΤΝ, όπως οι λεγόμενες «ψευδαισθήσεις», η αστραπιαία διάδοση προϊόντων βαθυπαραποίησης (deepfakes), καθώς και η αυτοματοποιημένη χειραγώγηση υπηρεσιών που μπορούν να παραπλανήσουν τους ψηφοφόρους. Στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι ορισθείσες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Bing, πρέπει να διενεργούν επαρκή εκτίμηση κινδύνου και να εγκρίνουν αντίστοιχα μέτρα μετριασμού του κινδύνου (άρθρα 34 και 35 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες). Η παραγωγική ΤΝ είναι ένας από τους κινδύνους που εντόπισε η Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών, ιδίως ενόψει των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο.

Σε περίπτωση που το Bing δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα ύψους έως και 1% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του παρόχου ή του παγκόσμιου κύκλου εργασιών και περιοδικές ποινές ύψους έως 5% του μέσου ημερήσιου εισοδήματος του παρόχου ή του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιμα ύψους έως και 1% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του παρόχου ή του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για εσφαλμένες, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. 

Μετά τον χαρακτηρισμό του ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης, το Bing απαιτείται να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές διατάξεις που θέσπισε η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εικαζόμενες παραβιάσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για τον πολιτικό διάλογο και τις εκλογικές διαδικασίες. Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητεί, με έκδοση σχετικής απόφασης, συμπληρωματικές πληροφορίες από το Bing σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις.

Το αίτημα παροχής πληροφοριών αποτελεί ερευνητική πράξη που δεν προδικάζει πιθανά περαιτέρω μέτρα, τα οποία ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή. Με βάση την αξιολόγηση των απαντήσεων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η κίνηση επίσημης διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 66 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Thomas Regnier — Τηλ.: + 32 2 299 10 99)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα