Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή υιοθετεί στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από την ίδια

Τεχνητή νοημοσύνη, AI
© gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία περιγράφει το στρατηγικό της όραμα για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης από την ίδια νόμιμων, ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή αναμένει και προετοιμάζεται εσωτερικά για την εφαρμογή της πράξης της ΕΕ για την ΤΝ, της πρώτης ολοκληρωμένης νομοθετικής πράξης για την ΤΝ παγκοσμίως. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα αναπτύξει θεσμική και επιχειρησιακή ικανότητα για να διασφαλίσει την ασφαλή, διαφανή και ανθρωποκεντρική χρήση της ΤΝ στις εργασίες της. Η Επιτροπή προετοιμάζεται επίσης να συνεργαστεί με τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ για την υιοθέτηση και τη χρήση της ΤΝ από αυτές, καθώς και με καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες GovTech. 

Σύμφωνα με τις βασικές δράσεις αυτής της στρατηγικής προσέγγισης, η Επιτροπή δεσμεύεται να αναπτύξει εσωτερικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή, αξιόπιστη και νόμιμη χρήση της ΤΝ. Έτσι, το προσωπικό θα έχει στη διάθεσή του σαφή και ρεαλιστική καθοδήγηση σχετικά με τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων ΤΝ. Θα ταξινομεί και θα αξιολογεί τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά συστήματα ΤΝ που θα χρησιμοποιεί η Επιτροπή, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, όπως περιγράφεται στην πράξη για την ΤΝ. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές αξίες και δεν συνιστούν απειλή για την ασφάλεια, την προστασία, την υγεία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων.

Επιπλέον, η ανακοίνωση θεσπίζει οργανωτικές δομές διακυβέρνησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με την ΤΝ. Οι δομές αυτές θα διευκολύνουν την υιοθέτηση αξιόπιστης ΤΝ σύμφωνα με την πράξη για την ΤΝ, μόλις αυτή εγκριθεί, θα αξιολογούν τις πτυχές της ΤΝ σε νέες επενδύσεις ΤΠ, θα στηρίζουν και θα παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές και θα στηρίζουν ένα ευρύ δίκτυο ενδιαφερόμενου προσωπικού από τη βάση προς την κορυφή. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ΤΝ ως εργαλείου για την παροχή βοήθειας στο προσωπικό της Επιτροπής και για τη στήριξη της ανθρωποκεντρικής χάραξης πολιτικής, τα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής θα λάβουν την καθοδήγηση και την κατάρτιση που απαιτείται για να γίνουν ικανοί χρήστες της ΤΝ. 

Ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστεί τομέας στρατηγικής σημασίας για την Επιτροπή και για πολλούς άλλους οργανισμούς. Με την ανακοίνωση για την τεχνητή νοημοσύνη καθορίσαμε στην Επιτροπή τις διασφαλίσεις που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών που προσφέρει η ΤΝ στο θεσμικό μας όργανο — προς όφελος του προσωπικού μας και της ορθής χάραξης πολιτικής. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση της ασφαλούς και δεοντολογικής χρήσης της, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πράξη της ΕΕ για την ΤΝ.» 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 2 295 86 15· Roberta Verbanac — Τηλ.: +32 2 298 24 98)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα