Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή θεσπίζει αυστηρά όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων για την προστασία των επικονιαστών

EU Pollinators

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες οι οποίοι, μόλις τεθούν σε εφαρμογή, θα μειώσουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) δύο φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), οι δύο χημικές ουσίες clothianidin και thiamethoxam, που ανήκουν στην ομάδα των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τις μέλισσες και συμβάλλουν στην παγκόσμια μείωση των επικονιαστών. Γι’ αυτό, η χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους απαγορεύθηκε ήδη στην ΕΕ το 2018. Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν τα υφιστάμενα ΑΟΚ για τις ουσίες αυτές στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί να μετρηθεί με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Θα ισχύουν για όλα τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ, αλλά και για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Στο θέμα της χρήσης και των κινδύνων των φυτοφαρμάκων έχουμε αναλάβει μια ξεκάθαρη δέσμευση για την προστασία της υγείας των πολιτών μας και του περιβάλλοντος. Τα σημερινά μέτρα, που αφορούν επίσης τα εισαγόμενα τρόφιμα, βασίζονται στην απόφαση που λάβαμε το 2018 να απαγορεύσουμε τη χρήση αυτών των δύο νεονικοτινοειδών σε εξωτερικούς χώρους εντός της ΕΕ, καθώς, για πρώτη φορά, τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων θα μειωθούν για την αντιμετώπιση της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να μεταβούμε σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και να προστατεύσουμε τους επικονιαστές».

Ο κανονισμός θέτει σε εφαρμογή τους στόχους της Επιτροπής, οι οποίοι εξαγγέλθηκαν στην Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτημάτων για ανοχές κατά την εισαγωγή φυτοφαρμάκων που δεν είναι πλέον εγκεκριμένα στην ΕΕ, τηρουμένων των προτύπων και των υποχρεώσεων του ΠΟΕ. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν στα εισαγόμενα προϊόντα από το 2026. Έτσι, θα δοθεί στις τρίτες χώρες το χρονικό περιθώριο να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νεονικοτινοειδή είναι διαθέσιμες εδώ.
 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα