Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή συζητά με τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο στη συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο

Gas stove

Σήμερα το πρωί, η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον κήρυξε την έναρξη ειδικής συνεδρίασης της συντονιστικής ομάδας της ΕΕ για το φυσικό αέριο μαζί με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου (ΕΔΔΣΜ Αερίου) και άλλους οργανισμούς του τομέα του φυσικού αερίου, για να συζητήσουν τα επίπεδα ασφάλειας του εφοδιασμού και της αποθήκευσης αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις της, η Επίτροπος κ. Σίμσον ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τις εν εξελίξει εργασίες εντός της Επιτροπής για την παρακολούθηση της αγοράς φυσικού αερίου και την αξιολόγηση πιθανών σεναρίων, καθώς και σχετικά με τις επαφές της με διεθνείς εταίρους και προμηθευτές. Υπενθύμισε τη σημασία της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επίτροπος κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να επικαιροποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η κατάσταση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ουκρανία και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα