Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή στηρίζει τη δημιουργία ολλανδικού συστήματος εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του TSI

Τεχνητή νοημοσύνη, AI
© gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

Σήμερα, στη Χάγη, η Επιτροπή εγκαινίασε ένα έργο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο θα βοηθήσει την ολλανδική αρχή ψηφιακών υποδομών να δημιουργήσει ένα εθνικό σύστημα εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).

Η ολλανδική αρχή ζήτησε τη στήριξη της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός συστήματος διακυβέρνησης και εποπτείας για τις εφαρμογές ΤΝ. Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από το κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου των προτύπων ασφάλειας και δεοντολογίας. Την ίδια πρόκληση αντιμετωπίζουν οι εθνικές αρχές σε όλη την ΕΕ. Το έργο —που υλοποιείται σε συνεργασία με την UNESCO— θα εξετάσει τα υπάρχοντα συστήματα εποπτείας της ΤΝ, θα παράσχει ένα σύνολο ορθών πρακτικών και σεναρίων εποπτείας, πρακτικές επιλογές σχετικά με τις ρυθμίσεις της εποπτείας της ΤΝ, καθώς και επιτόπια βοήθεια στην ολλανδική αρχή. Το έργο, εκτός από την παροχή άμεσης στήριξης στην ολλανδική αρχή, θα εμπλέξει και άλλες αρμόδιες αρχές της ΕΕ στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης των σύνθετων και ποικίλων προκλήσεων που συνδέονται με την εποπτεία των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Το εν λόγω έργο τεχνικής υποστήριξης είναι σύμφωνο με την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, τον πρώτο κανονισμό της ΕΕ για την ΤΝ, τον οποίο πρότεινε η Επιτροπή το 2021. Η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση των ερευνητικών και βιομηχανικών ικανοτήτων των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα ασφάλειας. Η πράξη βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Με την έγκρισή του θα θεσπίσει τους πρώτους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) είναι το κύριο μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη. Αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Βασίζεται στην επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το οποίο από το 2017 έχει υλοποιήσει, μαζί με το TSI, πάνω από 1.500 έργα τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ. + 32 2 298 46 80· Laetitia Close — Τηλ.: + 32 460 79 585)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα