Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Μαρτίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή στηρίζει μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για περισσότερες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε, και στα 27 κράτη μέλη, 226 έργα τα οποία θα στηρίξουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εθνικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Οι εν λόγω δράσεις στήριξης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) και θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 102,6 εκατ. ευρώ για το έτος 2021, ενώ στόχος τους θα είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, την ενδυνάμωση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων και, συνολικά, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων μερών όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις και παγκόσμιες κρίσεις. Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να επιτρέψει στα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για μια βιώσιμη ανάπτυξη.»

Το TSI είναι το κύριο μέσο της Επιτροπής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ. Αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου του, του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΜΔ), το οποίο από το 2017 έχει παράσχει περισσότερα από 1.000 έργα τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι μεταρρυθμίσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το TSI αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημόσια διοίκηση, τη διακυβέρνηση, τις φορολογικές πολιτικές, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, την πράσινη μετάβαση —π.χ. το κύμα ανακαινίσεων — και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας για σχεδιασμό και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να στηριχθεί η ανάκαμψη.

Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 864 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το TSI μπορεί επίσης να παράσχει τεχνική υποστήριξη που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας . Συνολικά, πάνω από το 60 % των προεπιλεγμένων έργων του TSI για το 2021 σχετίζονται με την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το 30 % επικεντρώνεται στην Πράσινη Συμφωνία και το 44 % στην ψηφιακή μετάβαση.

Η υποστήριξη από το TSI βοηθά επίσης τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην εγκριθείσα εκτελεστική απόφαση C(2021) 1335 και στο πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του TSI .

Περισσότερες πληροφορίες

Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI)

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

Ενημερωτικά δελτία για τα μεταρρυθμιστικά σχέδια των κρατών μελών  

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 2021-2027

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Μαρτίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα