Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή στηρίζει δύο νέες δράσεις της Ένωσης Υγείας με 126 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EU4Health

health

Σήμερα η Επιτροπή εγκαινιάζει δύο σημαντικές νέες δράσεις για τη στήριξη της υλοποίησης των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η πρώτη δράση επικεντρώνεται σε μία από τις βασικές υγειονομικές απειλές της εποχής μας: στη μικροβιακή αντοχή και στις λοιμώξεις που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η δράση αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου έκθεσης των πολιτών σε ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια και υποστηρίζεται με 50 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EU4Health, ποσό που την καθιστά τη μεγαλύτερη δράση κατά της μικροβιακής αντοχής που έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα από την ΕΕ. Στο πλαίσιο της δράσης JAMRAI 2 θα ενώσουν τις δυνάμεις τους όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ουκρανία και θα εργαστούν σε τομείς όπως η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων, η επιτήρηση και η παρακολούθηση, η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η καινοτομία. Σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία» για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και το περιβάλλον.

Η δεύτερη κοινή δράση επικεντρώνεται στην πρόληψη του καρκίνου και σε άλλες μη μεταδοτικές νόσους, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης, καθώς και στην ψυχική υγεία. Θα χρηματοδοτηθεί με 76 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα EU4Health και θα φέρει σε επαφή τις εθνικές αρχές 22 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ουκρανίας, με στόχο την κλιμάκωση των σχετικών προσπαθειών. Η κοινή δράση JA PreventNCD θα δημιουργήσει επίσης μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή υποδομή για την παρακολούθηση των παραγόντων που σχετίζονται με τον καρκίνο και με άλλες μη μεταδοτικές νόσους, καθώς και για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Οι δράσεις που εγκαινιάζονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη του θετικού αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα EU4Health στη ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η μικροβιακή αντοχή ευθύνεται για πάνω από 35.000 θανάτους κάθε χρόνο μόνο στην ΕΕ και κοστίζει στα συστήματα υγείας μας 11,7 δισ. ευρώ. Επείγει η ενίσχυση των μέτρων που εφαρμόζουμε στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Γι’ αυτό εγκαινιάζουμε σήμερα τη μεγαλύτερη δράση που έχει χρηματοδοτήσει ποτέ η ΕΕ κατά της μικροβιακής αντοχής, ώστε να στηρίξουμε τις χώρες να αλλάξουν τα δεδομένα στην πράξη. Οι δράσεις μας βοηθούν επίσης τις χώρες να βελτιώσουν την πρόληψη και να μειώσουν την επιβάρυνση που συνεπάγεται ο καρκίνος και άλλες μη μεταδοτικές νόσοι, στηρίζοντας τη φιλοδοξία μας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και άλλων βασικών πρωτοβουλιών.»

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Ana Apse-Paese — Τηλ.: + 32 2 298 73 48)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα