Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει την ψηφιακή επισήμανση των λιπασμάτων της ΕΕ για καλύτερη ενημέρωση των χρηστών και μείωση του κόστους

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση για την προαιρετική ψηφιακή επισήμανση των λιπασμάτων της ΕΕ. Στην ΕΕ, η ψηφιακή επισήμανση χρησιμοποιείται ήδη για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες, όπως τις μπαταρίες, ενώ εξετάζονται κανόνες για την ψηφιακή επισήμανση κι άλλων προϊόντων, όπως απορρυπαντικών, καλλυντικών και χημικών ουσιών.
 

Οι προμηθευτές προϊόντων λίπανσης που πληρούν τα πανευρωπαϊκά πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (με σήμανση CE) θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες μέσω ψηφιακής ετικέτας.
 

Έτσι θα ενημερώνονται καλύτερα οι χρήστες, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη χρήση των προϊόντων λίπανσης. Παράλληλα, θα απλουστευτούν οι υποχρεώσεις επισήμανσης για τους προμηθευτές και θα μειωθεί το κόστος: 57.000 ευρώ ετησίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 4.500 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 

Η ψηφιακή επισήμανση θα είναι προαιρετική, πράγμα που σημαίνει ότι οι προμηθευτές και οι λιανέμποροι μπορούν να επιλέξουν πώς να κοινοποιούν τις πληροφορίες της επισήμανσης: σε φυσική ή ψηφιακή μορφή ή σε συνδυασμό των δύο. Στα προϊόντα που πωλούνται σε συσκευασίες στους γεωργούς και σε άλλους καταναλωτές λιπασμάτων, οι σημαντικότερες πληροφορίες, π.χ. σχετικά με την ασφάλεια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, θα συνεχίσουν να αναγράφονται σε φυσική ετικέτα, πέραν της ψηφιακής ετικέτας.

Η πρόταση έχει διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ δυόμισι έτη μετά την έγκρισή τους, ώστε να μπορέσουν να αποφασιστούν οι τεχνικοί κανόνες στο ενδιάμεσο διάστημα.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 2 296 69 53· Federica Miccoli – Τηλ.: +32 2 295 83 00)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα