Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση των βασικών κανόνων διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα στοχευμένες τροποποιήσεις των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γνωστοί ως δημοσιονομικός κανονισμός. Κύριος στόχος της πρότασης είναι να ευθυγραμμιστούν οι υφιστάμενοι κανόνες με τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027 και να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στα ήδη ισχύοντα πολύ υψηλά πρότυπα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ για έναν πιο διαφανή, καλύτερα προστατευμένο και πιο ευέλικτο προϋπολογισμό.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή πρόταση επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια στους αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ, ενώ παράλληλα επιτρέπει στον προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται καλύτερα σε περιόδους κρίσης και καθιστά εξ ορισμού ψηφιακή τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Οι πρόσφατες εμπειρίες μάς έχουν διδάξει ότι το να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις μας βοηθά να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Προσβλέπω σε εποικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο με σκοπό την άμεση εφαρμογή των κανόνων αυτών προς όφελος όλων.»

Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνουν αυξημένη διαφάνεια μέσω της βελτίωσης της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τους αποδέκτες της χρηματοδότησης της ΕΕ και τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και άλλων ελέγχων και μέσω της χρήσης ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ για την εξόρυξη δεδομένων και τη βαθμολόγηση κινδύνων. Περιλαμβάνουν επίσης καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης του συστήματος που βοηθά να εντοπίζονται οι αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ που παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες και να αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. Προτείνουν μεγαλύτερη ευελιξία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προβλέποντας ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τις προμήθειες σε καταστάσεις κρίσης και εισάγοντας ένα νέο μέσο εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει με μεγαλύτερη ευκολία σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Η σημερινή πρόταση θα αποτελέσει τώρα αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο με σκοπό την ταχεία έγκρισή της. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με αυτά τα δύο θεσμικά όργανα για να διασφαλίσει ότι οι αιτούντες και οι αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ μπορούν να αρχίσουν να επωφελούνται από τους νέους κανόνες το συντομότερο δυνατόν. 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός καθορίζει βασικούς κανόνες για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, τον πώς παρέχεται η χρηματοδότηση της ΕΕ στους δικαιούχους και το πώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προμηθεύονται έργα, αγαθά και υπηρεσίες, απονέμουν επιχορηγήσεις και βραβεία και κάνουν χρήση χρηματοδοτικών μέσων ή δημοσιονομικών εγγυήσεων. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα