Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει την παράταση προσωρινού κανονισμού

Η Επιτροπή προτείνει την παράταση του προσωρινού κανονισμού που επιτρέπει στους παρόχους να συνεχίσουν τον εθελοντικό εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

The Berlaymont Building and European Flags

Στις 30 Νοεμβρίου, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση του προσωρινού κανονισμού που θέσπιζε παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Έτσι, οι πάροχοι ορισμένων υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών θα μπορέσουν να συνεχίσουν τον εθελοντικό εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις υπηρεσίες τους.

Ο προσωρινός κανονισμός είναι μια προσωρινή λύση για τη συνέχιση αυτών των εθελοντικών δραστηριοτήτων έως ότου θεσπιστούν οι νέοι μόνιμοι κανόνες της ΕΕ. Ο εν λόγω προσωρινός κανονισμός πρόκειται να λήξει στις 3 Αυγούστου 2024. Εάν έως τότε δεν έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες, οι εν λόγω πάροχοι θα στερούνται νομικής βάσης σε επίπεδο ΕΕ για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους. Αυτό θα διευκόλυνε τους διαδικτυακούς θηρευτές να μοιράζονται υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, να προσεταιρίζονται παιδιά και να μένουν ατιμώρητοι. Σε μια εποχή που οι ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αυξάνονται σε όγκο και σοβαρότητα, οι καταγγελίες συμβάλλουν καθοριστικά στη διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων, στη διάσωση παιδιών και την προσαγωγή των δραστών. Εξ ου και η ανάγκη παράτασης του προσωρινού κανονισμού.

Τον Μάιο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε ένα μακροπρόθεσμο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος: μια πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων επί της εν λόγω πρότασης συνεχίζονται. Προκειμένου να αποφευχθεί νομοθετικό κενό για τον εντοπισμό και την καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση της ισχύος του προσωρινού κανονισμού. Έτσι θα καλυφθεί το χρονικό διάστημα έως ότου εγκριθεί η μακροπρόθεσμη νομοθεσία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, την οποία πρότεινε η Επιτροπή το 2022. Η παράταση που προτάθηκε σήμερα θα ισχύσει από τις 4 Αυγούστου 2024, για μέγιστη περίοδο 2 ετών.

Η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τους συννομοθέτες στην προσπάθεια συμφωνίας επί μιας βιώσιμης λύσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την προστασία των παιδιών.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 2 298 56 91· Fiorella Boigner– Τηλ.: +32 2 299 37 34)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα