Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Απριλίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα στο Συμβούλιο την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει τους νέους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στο να σπουδάζουν, να εργάζονται και να ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ, αντίστοιχα.  

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αποχώρηση αυτή είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις ως προς τη δυνατότητα διαβίωσης των νέων στην άλλη πλευρά της Μάγχης και ως προς το να επωφελούνται, οι νέοι, από τις εν λόγω ανταλλαγές, καθώς και σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.   

Η πρόταση επιδιώκει να αντιμετωπίσει με καινοτόμο τρόπο τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζονται σήμερα όσον αφορά την κινητικότητα των νέων και να δημιουργήσει ένα δικαίωμα για τους νέους να ταξιδεύουν από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως ευκολότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πρόταση καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται (ως προς την ηλικία, τη μέγιστη διάρκεια παραμονής, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τους κανόνες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με αυτές), ώστε να μπορούν οι νέοι να μετακινούνται χωρίς να δεσμεύονται από έναν επιδιωκόμενο σκοπό (δηλαδή αυτόν των σπουδών, της κατάρτισης ή της εργασίας), ή να δεσμεύονται από ποσοστώσεις. Για παράδειγμα, βάσει της προβλεπόμενης συμφωνίας, τόσο οι πολίτες της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών θα μπορούν να παραμείνουν έως και 4 έτη στη χώρα προορισμού.   

Επόμενα βήματα  

Η σύσταση της Επιτροπής θα συζητηθεί, τώρα, στο Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο συμφωνήσει, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για την κινητικότητα των νέων.  

Ιστορικό 

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου διέπεται από τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανόνες (μετανάστευσης) της ΕΕ και των κρατών μελών της και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των προσώπων που ασκούν το δικαίωμα κινητικότητάς τους μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ. Η πρόταση της Επιτροπής για συμφωνία ΕΕ-ΗΒ σχετικά με την κινητικότητα των νέων θα μπορούσε να υποστηριχθεί επωφελώς από παράλληλη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με το Erasmus +. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κινητικότητα των νέων 

Σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου 

Σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο 

Μάρος Σέφτσοβιτς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τους νέους στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν στο εξωτερικό. Σήμερα, κάνουμε το πρώτο βήμα προς μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναμένεται να επιλύσει το ζήτημα αυτό. Στόχος μας είναι η εκ νέου οικοδόμηση ανθρώπινων γεφυρών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και στις δύο πλευρές της Μάγχης.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Απριλίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα