Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Σεπτεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για αξιωματούχους του καθεστώτος της Λευκορωσίας

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα η Επιτροπή προτείνει την αναστολή ορισμένων άρθρων της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί αντίδραση στις προσπάθειες του καθεστώτος της Λευκορωσίας να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της διευκολύνοντας την αντικανονική μετανάστευση για πολιτικούς σκοπούς, καθώς και στην απόφασή του να αναστείλει τη συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή, στις 28 Ιουνίου 2021. Η πρόταση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αξιωματούχων που συνδέονται με το καθεστώς και δεν θα επηρεάσει τους απλούς πολίτες της Λευκορωσίας, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη, βάσει της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, με αυτά που απολαμβάνουν επί του παρόντος.

Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, η μερική αναστολή της συμφωνίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα εφαρμόζεται επί ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας. Η μερική αναστολή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη απαλλαγή από τις απαιτήσεις για περαιτέρω δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον σκοπό του ταξιδιού και τη μη μείωση των τελών διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Τα μέτρα θα επηρεάσουν μόνο τα μέλη των επίσημων αντιπροσωπειών της Λευκορωσίας και τα μέλη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων της Λευκορωσίας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λευκορωσίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τον λαό της Λευκορωσίας. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων φωνών, καθώς και όλων των ανθρώπων που καταπιέζονται από το καθεστώς.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής και θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει τη μερική αναστολή. Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή με την έγκρισή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 της συμφωνίας, η απόφαση αναστολής θα κοινοποιηθεί στη Λευκορωσία το αργότερο 48 ώρες πριν από την έναρξη ισχύος της.

Ιστορικό

Οι συμφωνίες ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020. Η συμφωνία σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων αφορά την αμοιβαία έκδοση θεωρήσεων σε πολίτες της Ένωσης και της Λευκορωσίας για προβλεπόμενη διαμονή η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η συμφωνία για την επανεισδοχή θεσπίζει διαδικασίες για την ασφαλή και ομαλή επιστροφή προσώπων που βρίσκονται αντικανονικά στην ΕΕ ή τη Λευκορωσία, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους βάσει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Η συνεχιζόμενη καταστολή σε βάρος του λαού της Λευκορωσίας, η μονομερής απόφαση του καθεστώτος να αναστείλει την επανεισδοχή στη Λευκορωσία προσώπων χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, καθώς και η ενορχήστρωση αντικανονικής μετανάστευσης προς την ΕΕ υπονομεύουν σοβαρά τις εν λόγω συμφωνίες. 

Όπως περιγράφεται στο ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025) που εγκρίθηκε σήμερα, οι καταστάσεις στις οποίες άνθρωποι εργαλειοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις & απαντήσεις: Πρόταση για τη μερική αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

Ενημερωτικό δελτίο

Νομικές πράξεις

Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή

Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025)

Δελτίο Τύπου: Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο: υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εξελίξεις και εντατικοποίηση της καταπολέμησης της εκμετάλλευσης μεταναστών

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα