Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο21 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει μια νέα «πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη» με σκοπό την καλύτερη συνεργασία των δημόσιων αρχών σε όλη την ΕΕ

digital

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη και τη σχετική ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και συνεργασίας του δημόσιου τομέα σε όλη την ΕΕ. Η πράξη θα στηρίξει τη δημιουργία ενός δικτύου κυρίαρχων και διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων διοικήσεων και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα της Ευρώπης. Θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρέχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων της Ευρώπης για το 2030 και τη στήριξη αξιόπιστων ροών δεδομένων. Θα συμβάλει επίσης στην εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση από 5,5 έως 6,3 εκατ. ευρώ για τους πολίτες και από 5,7 έως 19,2 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που έχουν επαφές με τις δημόσιες διοικήσεις.
 

Η πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας των δημόσιων διοικήσεων σε όλη την ΕΕ, μέσω του οποίου θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και να συμφωνήσουν κοινές ψηφιακές λύσεις, όπως λογισμικά ανοικτού κώδικα, κατευθυντήριες γραμμές, καταλόγους ελέγχου, πλαίσια και πληροφοριακά εργαλεία. Θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη παροχή δημόσιων υπηρεσιών διασυνοριακά, διατομεακά και διοργανικά. Τονώνει την καινοτομία στον δημόσιο τομέα, καθώς και τα έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα«GovTech».
 

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Η βελτίωση της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικοδόμηση μιας ψηφιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοικτής, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και αξιόπιστης. Αποτελεί έκφραση της βασικής ευρωπαϊκής ιδέας της από κοινού εξεύρεσης καλύτερων λύσεων για την ψηφιακή εποχή. Επιτρέπει στις δημόσιες διοικήσεις να συνεργάζονται καλύτερα, να κατανοούν και να εμπιστεύονται η μία την άλλη, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων μας.» 
 

Ουσιαστικά, η διαλειτουργικότητα αφορά την επίτευξη κοινών στόχων από κοινού, παρά την οργανωτική ή γεωγραφική απόσταση μεταξύ των διάφορων φορέων. Η διαλειτουργικότητα του δημόσιου τομέα αντιπροσωπεύει την ικανότητα των διοικήσεων να συνεργάζονται και να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών διασυνοριακά, διατομεακά και διοργανικά. Ένα σχετικό δελτίο Τύπου και ερωταπαντήσεις  είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615· Charles Manoury – Τηλ.: +32 229 13391)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
21 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα