Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να δοθεί περισσότερος χρόνος στις εταιρείες ώστε να εφαρμόσουν τον κανονισμό για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (IVDR), υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει την περίθαλψη των ασθενών εξασφαλίζοντας καλύτερη διαθεσιμότητα αυτών των βασικών προϊόντων υγείας. Η Επιτροπή προτείνει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μεταξύ άλλων με την επιτάχυνση της δρομολόγησης ορισμένων στοιχείων της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EUDAMED).

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας είναι να διασφαλιστεί ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα διαγνωστικά μέσα είναι διαθέσιμα στους ασθενείς όταν τα χρειάζονται. Πρέπει να λάβουμε αμέσως μέτρα για να εξασφαλιστεί η βελτίωση της διαθεσιμότητας αυτών των προϊόντων. Η σημερινή πρόταση θα ανακουφίσει τον τομέα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την περίθαλψη των ασθενών. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλύσουμε τα βαθύτερα αίτια της επιβράδυνσης της μετάβασης και δεσμευόμαστε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα.»

Η πρόταση της Επιτροπής θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker - Τηλ. : +32 2 298 46 80· Ana Apse-Paese – Τηλ. : +32 2 298 73 48)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα