Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για τον τρόπο υπολογισμού των τελών που θα εισπράττονται από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες

The Berlaymont Building and European Flags

Βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να επιβάλλει στους παρόχους, τους οποίους εποπτεύει, τέλη, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2023.  Σήμερα, η Επιτροπή όρισε λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για την επιβολή των εν λόγω εποπτικών τελών.

Ο σχετικός κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός παρέχει ασφάλεια δικαίου στους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζονται ως «πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες» (VLP) ή «πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης» (VLOSE). Προσδιορίζονται η μεθοδολογία και οι διαδικασίες υπολογισμού και είσπραξης των εποπτικών τελών και διευκρινίζονται ο τρόπος υπολογισμού των συνολικών εκτιμώμενων δαπανών, τις οποίες πρέπει να καλύπτουν τα επιβαλλόμενα τέλη, και καθορισμού των επιμέρους τελών. 

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες άρχισε να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου 2022. Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των χαρακτηρισμένων ως VLP ή VLOSE παρόχων υπηρεσιών θα αρχίσουν να ισχύουν τέσσερις μήνες μετά τον επίσημο χαρακτηρισμό τους.

Του προτεινόμενου σήμερα κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού προηγήθηκε, από τις 22 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 19 Ιανουαρίου 2023, δημόσια διαβούλευση.

Μετά τη σημερινή έγκριση, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα διαβιβαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους 3 μήνες για να την εξετάσουν. Κατόπιν αιτήματός τους, η περίοδος ελέγχου μπορεί να παραταθεί κατά 3 μήνες.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα