Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση του τουριστικού τομέα

Transition pathways for European industrial ecosystems

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση που περιλαμβάνει τον πρώτο απολογισμό της πορείας μετάβασης για τον τουρισμό, η οποία βρίσκεται στο πλέον προχωρημένο στάδιο σε σχέση με άλλες πορείες μετάβασης. Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση αυτής της πορείας μετάβασης, η έκθεση παρουσιάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς δράσης, τα οποία επιτεύχθηκαν χάρη στις δεσμεύσεις των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα του τουρισμού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο.
 

Σύμφωνα με την έκθεση, 204 οργανισμοί —μεταξύ άλλων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις— ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ανέλαβαν 424 δεσμεύσεις που συνέβαλαν στην ανανέωση του τουριστικού τομέα στην ΕΕ. Οι περισσότερες δράσεις των ενδιαφερόμενων μερών αποσκοπούν στη στήριξη της πράσινης μετάβασης του τουριστικού τομέα. Για παράδειγμα, η Περιφέρεια Λίγηρα (Pays de la Loire) έχει δεσμευτεί να αναπτύξει βιώσιμη συνδεσιμότητα έως το 2030, έτσι ώστε όλοι οι προορισμοί στην εν λόγω περιφέρεια να είναι προσβάσιμοι με πράσινα μέσα μεταφοράς (ήπια ή συλλογική κινητικότητα), καθιστώντας περιττή τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου. Όπως και άλλες δεσμεύσεις, η πρωτοβουλία αυτή προβλήθηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής, ώστε να αναδειχθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο απτά παραδείγματα προς μίμηση.
 

Η Επιτροπή έχει επίσης υλοποιήσει σημαντικές δεσμεύσεις για την ψηφιακή μετάβαση του τομέα, μέσω πρωτοβουλιών όπως ο κανονισμός για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για τον τουρισμό. Επιπλέον, έχει στηρίξει ορισμένους τομείς δράσης μέσω πολλαπλών ευκαιριών χρηματοδότησης, οι οποίες παρουσιάζονται στον οδηγό σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον τουρισμό. Η Επιτροπή συγκρότησε και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με τίτλο «Μαζί για τον τουρισμό της ΕΕ (T4T)» για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του τομέα, καθώς και για τον προσδιορισμό βασικών τομέων κοινής δράσης.
 

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης αποδείξει τη στήριξή τους στην πορεία μετάβασης μέσω διαφόρων συγκεκριμένων μέτρων. Τον Δεκέμβριο του 2022, δημοσίευσαν ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030. Η πορεία μετάβασης παραμένει μια εν εξελίξει διαδικασία και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συνεχίσουν να κοινοποιούν τις δεσμεύσεις τους για την πορεία μετάβασης του τουρισμού στην ΕΕ.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Ana Martinez Sanjurjo — Τηλ.: + 32 2 296 30 66)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα