Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας

innovation

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας που θα φέρει την Ευρώπη στην πρωτοπορία του νέου κύματος καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα των υπερπροηγμένων τεχνολογιών. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων, και να τις προωθήσει στην αγορά.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να ενισχύσουμε τα οικοσυστήματα καινοτομίας για να αναπτύξουμε ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες. Tο νέο αυτό Θεματολόγιο Καινοτομίας αξιοποιεί το σημαντικό έργο που έχει ήδη επιτελεστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της καινοτομίας και θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε την ψηφιακή και πράσινη μετάβασή μας. Το Θεματολόγιο έχει τις ρίζες του στην ψηφιακή, τη φυσική και τη βιολογική σφαίρα και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα πιεστικά ζητήματα, όπως η διακοπή της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η διασφάλιση του εφοδιασμού μας σε τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο.»

Το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας έχει ως στόχο να αναδείξει την Ευρώπη σε ηγετικό παράγοντα της παγκόσμιας σκηνής καινοτομίας. Ο στόχος αυτός συνάδει με τα πορίσματα της έκθεσης του 2022 σχετικά με τις επιδόσεις στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας (SRIP), η οποία δημοσιεύτηκε χθες. Η έκθεση αναλύει τις επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και παρέχει πληροφορίες για το πώς οι πολιτικές έρευνας και καινοτομίας μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας συμπεριληπτικής, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τον σημαντικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας ως πηγής ευημερίας και ως καταλύτη αλλαγών.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για τις επιδόσεις της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την οικοδόμηση του βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος που χρειάζεται η Ευρώπη. Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ισχυρά συστήματα έρευνας και καινοτομίας. Τα στοιχεία που περιέχει η έκθεση υποστηρίζουν την επικείμενη ανακοίνωσή μας για ένα νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας.» Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα δελτία Τύπου σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας και τη νέα έκθεση για την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.

(Περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 229 58615· Charles Manoury — Τηλ.: + 32 229 13391)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα