Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Μαρτίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο οδηγιών, των οποίων η προθεσμία μεταφοράς εξέπνευσε πρόσφατα. Εν προκειμένω, τρία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο δύο περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ, οι οποίες αφορούν εξαιρέσεις για τη χρήση μολύβδου σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υδραργύρου σε ροόμετρα.

Τον Μάιο του 2023, η Επιτροπή εξέδωσε δύο κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίες για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS), επιτρέποντας τη χρήση μολύβδου και υδραργύρου υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η οδηγία (ΕΕ) 2023/1526, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2011/65/ΕΕ, επιτρέπει τη χρήση μολύβδου ως θερμικού σταθεροποιητή σε πολυβινυλοχλωρίδιο που χρησιμοποιείται ως βασικό υλικό σε αισθητήρες in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η υποκατάσταση του μολύβδου σε αυτούς τους αισθητήρες προχωρά. Ωστόσο, για ορισμένους ειδικούς αισθητήρες, είναι ακόμη αναγκαία η εξαίρεση και περισσότερος χρόνος προκειμένου οι κατασκευαστές να αναπτύξουν υλικά που συμμορφώνονται με την οδηγία. Ομοίως, η οδηγία (ΕΕ) 2023/1437, η οποία τροποποιεί το παράρτημα IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, επιτρέπει τη χρήση υδραργύρου σε αισθητήρες πίεσης τήξης για τριχοειδή ροόμετρα υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σε πολλά μοντέλα ο υδράργυρος έχει αντικατασταθεί από άλλα υλικά, ωστόσο ενώ ο υδράργυρος χρησιμοποιείται σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση, τα υποκατάστατα δεν μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα. Για να συνεχίσουν να επιτρέπουν τη χρήση μολύβδου και υδραργύρου για τις συγκεκριμένες αυτές χρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίες. Εάν δεν το πράξουν, οι σχετικοί κλάδοι κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή πίεση. Το Βέλγιο, η Μάλτα και η Σλοβενία δεν μετέφεραν καμία από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο πριν από τη λήξη της προθεσμίας της 29ης Φεβρουαρίου 2024. Τα επίμαχα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στην έννομη τους, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Μαρτίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα