Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Αυγούστου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση για νέα έργα στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Ελλάδα την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία

       

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε σήμερα 171 εκατ. ευρώ για έργα στήριξης των συστημάτων υποδοχής, ασύλου και επιστροφής στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Tα κονδύλια αυτά χορηγούνται κατόπιν ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στις αρχές του 2022, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για τη χρηματοδότηση έργων στα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό πίεση.

Η χρηματοδοτική στήριξη των διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας που παρέχεται για την προστασία των αιτούντων άσυλο που φιλοξενούνται σε δομές του συστήματος υποδοχής. Θα εστιάσει ιδιαίτερα στην εξατομικευμένη διαχείριση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και στην παροχή στήριξης για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.

Η στήριξη προς την Κύπρο θα διατεθεί για την κατασκευή καταλυμάτων και προαναχωρησιακών κέντρων στην περιοχή της Μενόγειας στη Λάρνακα. Στην Ισπανία, θα διατεθεί για την ενίσχυση της ικανότητας του συστήματος υποδοχής στη Θέουτα και στις Κανάριες Νήσους, μετριάζοντας την υπερβολική επιβάρυνση της ικανότητας υποδοχής που οφείλεται στις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις. Το έργο της Ιταλίας θα εστιάσει στην ενίσχυση της ικανότητας του συστήματος υποδοχής από την άφιξη έως όλα τα στάδια της υποδοχής, με στόχο την προστασία και τη φροντίδα των πλέον ευάλωτων παιδιών και γυναικών προσφύγων. Τέλος, η χρηματοδότηση στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Πολωνία θα εστιάσει στην ενίσχυση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα δικαιώματα και την προστασία όσον αφορά την παροχή άμεσης βοήθειας, καθώς και στη βελτίωση των διαδικασιών επιστροφής. Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) ενδέχεται να προγραμματιστούν για το 2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες εδώ. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Αυγούστου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα